Serwoprasy z napędem TOX®-ElectricDrive do precyzyjnego montażu siłowego

Montaż poprzez wciskanie lub zaciskanie kilku elementów jest popularnym procesem, który wymaga konstruowania prasy ze specjalnym oprzyrządowaniem. Często popełnianym, a w dalszej konsekwencji kosztownym błędem jest nieumiejętne dobranie napędu do danej prasy. Chcemy  przybliżyć Państwu  zastosowanie serwonapędu TOX®-ElectricDrive jako liniowego napędu do procesów montażu.

Powszechnie stosowane napędy pras mają bardzo ograniczone możliwości płynnej regulacji prędkości i głębokości tłoczenia. Na ogół sprowadza się to do mechanicznego przestawienia nastaw napędu bez możliwości adaptacyjnego sterowania i dostosowania parametrów procesu do zmiennych warunków. Wyroby stają się coraz bardziej złożone i niejednokrotnie łączy się zróżnicowane elementy, w seriach po kilka sztuk. Taka zmienność aplikacji wymaga kompromisu co do jakości lub stosowanie kilka maszyn. Istnieje jednak skuteczne rozwiązanie takiego problemu – zastosowanie programowalnego serwonapędu liniowego.

Głównym elementem stanowiącym o sile napędu jest precyzyjna śruba z przekładnią planetarną i układem łożysk. W celu obniżenia masy układ napędowy zabudowany jest w korpusie aluminiowym, na którym umieszczono dwa przetworniki siły do oceny odkształceń korpusu i pośredniego pomiaru siły nacisku. Śruba połączona jest poprzez sprzęgło i przekładnię z bezszczotkowym silnikiem serwo, wyposażonym dodatkowo w resolver do odczytu pozycji napędu. W rezultacie otrzymano bardzo zwartą, kompaktową konstrukcję, która po zmontowaniu w fabryce jest poddawana rygorystycznym testom. W aktualnej ofercie znajdują się serwonapędy o siłach nacisku od 0,5kN do 400kN i skokach roboczych do 300mm. Takie parametry pozwalają montować elementy z dokładnością 0,01 mm i prędkością do 300 mm/s.

Układem odpowiadającym za sterowanie pracą napędu jest kontroler jednoosiowy, do którego dostarczane jest autorskie oprogramowanie TOX®SoftWare. Parametryzacja, programowanie i monitorowanie pracy serwonapędu odbywa się całkowicie w środowisku TOX®SoftWare, które dodatkowo posiada moduł archiwizacji danych oraz eksportu do formatów otwartych.

Wciskanie zróżnicowanych elementów pociąga za sobą konieczność zmiany skoku serwonapędu (głębokości tłoczenia). Zapisując w kontrolerze parametry procesu możemy być pewni, że stempel zawsze osiągnie właściwą pozycję względem matrycy. Każdy skok roboczy jest monitorowany poprzez pomiar siły nacisku i pozycji tłoczyska a następnie porównywany z zadanymi parametrami. Jeżeli siła nacisku jest zbyt mała lub zbyt duża, kontroler wystawia odpowiednią informację na moduł wejść/wyjść lub port komunikacyjny (na ogół sterowanie nadrzędne zatrzymuje wówczas dalszą produkcję do czasu interpretacji błędu i oceny jego wpływu na jakość wyrobu). Parametry procesu, jak siła nacisku, granice tolerancji oraz czas wykonania detalu są archiwizowane i przechowywane w pamięci podręcznej (ostatnie 500 pomiarów), skąd są przesyłane na serwer. W kontrolerze można zapisać 270 różnych procesów, a każdy może być wywołany w czasie pracy serwoprasy, przestawiając produkcję na inny rodzaj komponentu.

Wykorzystanie serwonapędu liniowego i oprogramowania TOX®SoftWare pozwala z każdego procesu uzyskać 100% pewności co do jakości detalu. Płynna kontrola przemieszczeń oraz prędkości posuwu skraca czasy cyklu, a serwonapęd wykonuje tylko taki skok, jaki jest wymagany do bezkolizyjnego przesuwu obrabianego detalu na inną pozycję (np. stoły indeksacyjne) lub wyładunek przez operatora. Zużycie energii przez serwonapęd jest około 10 krotnie niższe niż siłowników pneumatycznych o podobnych siłach nacisku.

Więcej informacji na stronie: http://www.tox-pl.com/pl/produkty/silowniki/silowniki-elektryczne.html