Schrack Technik – Ochronniki przeciwprzepięciowe

PROBLOC BS(R) 100 (4+0) to seria urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, przeznaczonych do ochrony aparatów elektrycznych od bezpośrednich i pośrednich wyładowań niezupełnych i jest dedykowany do ochrony w strefach 0A -1, wg normy IEC 62305.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w sieciach 3-fazowych TNS z rozdzielonym torem N i PE.
Zawiera w sobie 4 podwójne bloki warystorów MOV, każdy z nich jest zabezpieczony odłącznikiem z członem termicznym.
Zapewnia wysokie parametry ochrony przez przepięciami i może być stosowany jako ochrona podstawowa.
Unikalny wskaźnik zadziałania umożliwia monitorowanie stanu urządzenia. www.schrack.pl