Ruszyła budowa bloku na biomasę w Energa Kogeneracja

Kamień węgielny pod budowę bloku opalanego biomasą w Elblągu wmurowali 28 czerwca br. przedstawiciele inwestora – Grupy Energa – wykonawcy oraz władz miasta. Inwestycja szacowana na ponad 200 mln zł zostanie oddana do użytku na początku 2013 r. Blok w Elblągu będzie jednym z większych budowanych od podstaw bloków na biomasę w Polsce, w całości opalany wyłącznie biomasą agro.

Podstawowym paliwem stosowanym w elbląskiej elektrociepłowni będą pellety ze słomy. Blok będzie produkował w skojarzeniu "zieloną" energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga. Instalacja wyposażona będzie między innymi w kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę, turbogenerator o mocy 25 MWe oraz wymiennik ciepłowniczy o mocy 30 MWt. Nominalna moc bloku, przy pracy w kondensacji, wynosić będzie ponad 25 MWe (dla planowanej wydajności kotła 90 t/h pary i sprawności produkcji energii elektrycznej brutto ponad 34 proc.).

Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ponad 200 000 MWh oraz 796 000 GJ ciepła. Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć własne moce wytwórcze, pozyskać kolejne odnawialne źródło energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 155 tys. ton rocznie.

– Inwestycja jest elementem realizacji polityki energetycznej kraju, gdyż przyczynia się do zwiększenia udziału energetyki odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym. Jest też realizacją strategii Grupy Energa. Ekologiczny wymiar tej inwestycji zwiększa fakt, iż jest skrojona pod lokalny rynek podaży surowca, co oznacza, że już na etapie transportu emisja dwutlenku węgla będzie ograniczona do minimum – podkreśla Mirosław Bieliński, prezes Energa SA.

Realizacja budowy nowego bloku powinna mieć pozytywny wpływ nie tylko na spółkę i środowisko, ale również na rozwój Elbląga oraz regionu, znacząco poprawiając bezpieczeństwo energetyczne miasta. Inwestycja przyczyni się do zaktywizowania gospodarki regionu. Spalanie biomasy wygeneruje popyt na słomę jako surowiec służący do produkcji pellet, a to oznacza rynek zbytu i dodatkowe źródło dochodu dla rolników. To także nowe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków oraz możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pellety w województwie warmińsko-mazurskim i województwach do niego przyległych.

– Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełnimy najbardziej restrykcyjne wymogi związane z ochroną środowiska, nawet te, które będą obowiązywać od 2016 roku. Zwiększymy również bezpieczeństwo energetyczne regionu, tym samy dając gwarancję, że jesteśmy rzetelnym partnerem dla miasta i jego mieszkańców. Budowa bloku biomasowego doskonale koreluje również z planami rozwojowymi naszego partnera biznesowego, elbląskiego browaru, który po podłączeniu do instalacji stanie sięnajbardziej ekologicznym producentem piwa w Europie – mówi Jacek Garbol, prezes spółki Energa Kogeneracja.