Rośnie zapotrzebowanie na roboty przemysłowe

Departament Statystyk Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) podsumował wyniki sprzedaży robotów przemysłowych na świecie  i  w swoim najnowszym komunikacie podał, że dla branży robotów przemysłowych rok 2012 był czasem rekordowej sprzedaży tych urządzeń. Analiza danych pozwoliła ekspertom zauważyć, że globalna sprzedaż robotów przemysłowych rekordowy poziom osiągnęła już po raz drugi. Eksperci IFR prognozują, że bieżący rok  będzie dla branży równie owocny.

Dr Andreas Bauer, prezes IFR podkreślił w komunikacie, że – „w 2012 r. na świecie sprzedano ponad 159 tysięcy robotów przemysłowych a to oznacza, że producenci tych urządzeń utrzymali poziom sprzedaży inteligentnych maszyn na poziomie zbliżonym do wyników wypracowanych w 2011r.”

Branża robotów przemysłowych wciąż się umacnia. Producentów i integratorów robotów przemysłowych na całym świecie cieszy fakt, że robotami interesują się już nie tylko przedstawiciele sektora  motoryzacyjnego, ale też przedsiębiorcy z innych branż.

Dr Andreas Bauer, prezes IFR zaznaczył, że – „w latach 2008 – 2012 sprzedaż robotów zwiększała się o 9 proc. rocznie.”  Poprawiająca się statystyka świadczy o tym, że zapotrzebowanie na roboty przemysłowe sukcesywnie wzrasta. Co jest głównym motorem rozwoju branży? Zdaniem ekspertów IFR  jest za to odpowiedzialny przede wszystkim umacniający się trend automatyzacji przemysłu nacałym świecie. W związku z tym można przewidywać, że poziom instalacji robotów nadal będzie się zwiększał, a to zadecyduje o tym, że bieżący rok będzie dla branży równie satysfakcjonujący.

W jakich branżach najwięcej robotów, a w jakich najmniej?
Obserwacje ekspertów IFR dotyczące instalacji robotów przemysłowych pozwalają zauważyć, że w ciągu  ostatnich trzech lat największe zapotrzebowanie na roboty przemysłowe wykazywał przemysł motoryzacyjny. Sprzedaż robotów w tym sektorze zwiększa się rocznie średnio o ok. 6 proc. Jak podają eksperci robotów przemysłowych przybywa także w sektorze chemicznym, gumowym, tworzyw sztucznych oraz w przemyśle spożywczym. Nieznaczne obniżenie wyników sprzedaży widoczne jest w sektorze elektronicznym oraz w przemysłach maszynowym i metalowym.

Jakie kraje inwestują dziś w roboty przemysłowe?
Z danych zebranych przez ekspertów IFR wynika, że niemal 70 proc. wszystkich robotów przemysłowych sprzedanych w 2012r. powędrowało do Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Korei oraz Niemiec.  

Zapotrzebowanie na roboty przemysłowe w Japonii utrzymuje się na poziomie 28,700 jednostek. Przemysł elektroniczny redukuje tu inwestycje w roboty przemysłowe podczas gdy przemysł motoryzacyjny zwiększa zamówienia o średnio 31 proc. Mimo dodatnich wyników sprzedażowych, trzeba zauważyć, że aktualny wolumen sprzedaży robotów przemysłowych w Japonii znajduje się wciąż znacznie poniżej wysokiego poziomu 44 tysięcy jednostek sprzedanych w 2005r.

Drugim co do wielkości rynkiem sprzedaży robotów przemysłowych (tuż za Japonią) były w 2012r. Chiny. Mimo, że sprzedaż robotów przemysłowych wzrosła tu tylko nieznacznie – do 23 tysięcy jednostek, to jednak warto podkreślić, że tempo tego wzrostu było najwyższe na świecie. W latach 2005 – 2012 sprzedaż robotów przemysłowych wzrastała w Chinach o ok. 25 proc. rocznie.

W Stanach Zjednoczonych szczególnie widoczne jest dziś umacnianie się trendu automatyzacji przemysłu.
W efekcie wzrasta też sprzedaż robotów przemysłowych. Aktualny wynik sprzedaży robotów w USA to  22,400 jednostek.

Sprzedaż robotów przemysłowych w Korei Południowej, po intensywnej fali inwestycji w robotyzację w latach 2010/ 2011 w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym, uległa obniżeniu o ok. 24 proc. Aktualny poziom sprzedaży robotów na tym rynku to 19,400 jednostek.

Sprzedaż robotów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech jest ustabilizowana. W wyniku dużych inwestycji w roboty poczynionych przez przedsiębiorstwa działające na tym rynku w 2011r. obecnie widać zmniejszenie zamówień na nowe urządzenia.

Rynkiem, który wydaje się obecnie szczególnie ważnym dla branży robotów jest natomiast Tajlandia. W 2012r. producenci robotów sprzedali na tym rynku 4 tysiące jednostek.

Europa Centralna i Środkowo – Wschodnia w 2012r. znacząco nie zwiększała zamówień na roboty przemysłowe. Biorąc pod uwagę fakt, że firmy z tego regionu  inwestowały w roboty przemysłowe w 2011r., można przypuszczać, że na kolejne inwestycje przyjdzie czas w kolejnych latach.  

Wzrasta znaczenie funkcjonalnych I łatwych w obsłudze robotów przemysłowych
Trend automatyzacji przemysłu na świecie jest coraz bardziej widoczny. Umacnia się on na skutek industrializacji gospodarek oraz poszerzania się rynku konsumentów, co z kolei niesie ze sobą potrzebę modernizacji dotychczasowych linii produkcyjnych, a także zwiększania konkurencyjności zakładów produkcyjnych na rynku globalnym. Zmieniające się potrzeby rynku przynoszą także nowe wyzwania dla producentów robotów, przede wszystkim  w zakresie  oszczędności energii oraz zmniejszania wagi i gabarytów urządzeń. Zapotrzebowanie przemysłu na funkcjonalne, łatwe w obsłudze i instalacji  roboty współpracujące z ludźmi będzie rosło, a to sprawia, że producenci robotów przemysłowych już dziś mają przed sobą perspektywę dynamicznego rozwoju branży na całym świecie.

Źródło: www.ifr.org