Rola systemów ERP w kontekście inteligentnej automatyki

Stanisław Kędzierski, Architekt Systemu Produkcja w firmie BPSC SA:
Automatyka napędzana jest danymi. Czujniki, urządzenia pomiarowe, systemy RFID, sterowniki PLC, HMI oraz systemy MES – wszystkie one przekazują dane, które są istotne dla poprawy efektywności procesów produkcyjnych, pod warunkiem jednak, że informacje będą dostarczane i analizowane w czasie rzeczywistym. Od jakości, rozdzielczości i szybkości dostępu do danych zależy dziś w dużej mierze nie tylko prawidłowe działanie inteligentnej automatyki, która w zdecydowanej mierze opiera się na komunikacji M2M, ale patrząc szerzej: optymalizacja działalności zakładów produkcyjnych, redukcja kosztów, przestojów czy obniżenie awaryjności maszyn.
Systemy ERP mają więc do odegrania bardzo ważną rolę. Oprogramowanie wspierające zarządzanie jest ogromnym informacyjnym rezerwuarem gromadzącym dane nie tylko ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, ale także ze źródeł zewnętrznychi coraz częściej również z maszyn. System ERP, pełniąc funkcję komunikacyjnego integratora pomiędzy maszynami, urządzeniami a oprogramowaniem, stanowi ważny fundament umożliwiający realizację filozofii Just in Time i staje się jednym z filarów idei Fabryki 4.0.