Rok 2001. Pierwszy system rozliczeniowy Endress+Hauser dla zbiorników legalizowanych, oparty na radarach Micropilot S (±0,5 mm)

  Jubileusz lidera w przemysłowych pomiarach poziomu
  W 2013 r. wspólnie z Klientami i Czytelnikami CE firma Endress+Hauser obchodzi swój jubileusz 60-lecia jako światowy lider w przemysłowych pomiarach poziomu. Z tej okazji w każdym, tegorocznym numerze Control Engineering, pod jednolitym szyldem „Jubileusz lidera w przemysłowych pomiarach poziomu”, opublikujemy jeden artykuł o historii pomiarów poziomu Endress+Hauser. Każdy artykuł będzie poświęcony wybranym faktom historycznym oraz innowacyjnej technice Endress+Hauser, która od roku 1953 w sposób trwały zmieniała automatykę kontrolno-pomiarową we wszystkich branżach przemysłu.
  Decyzje, podjęte w roku milenijnym, o kierunkach rozwoju grupy Endress+Hauser 
  W roku 2000 zatrudnienie w Grupie Endress+Hauser osiągnęło pułap 6000 osób, z czego w Polsce działalność doradczą, handlową i serwisową prowadziło już 15 ekspertów. Zarząd grupy podjął decyzję o poszerzeniu działalności o obszar rozwiązań automatyki dla inżynierii przemysłowej (m.in. moduły sterowania PLC, systemy telemetryczne i wizualizacyjne), za których rozwój odpowiedzialność przejęła powołana do życia rok wcześniej firma Endress+Hauser Process Solutions AG z siedzibą w Reinach (Szwajcaria). Jednocześnie większość zysku z działalności produkcyjnej i handlowej zarząd przeznaczył na rozwój fabryk Endress+Hauser w Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczo-nych oraz na prace badawczo-rozwojowe nad nową generacją urządzeń do analizy fizykochemicznej cieczy, nad małymi serwerami telemetrycznymi do zdalnej transmisji danych pomiarowych z instalacji przemysłowych i nad rodziną nowych, unikatowo bezpiecznych przetworników ciśnienia/różnicy ciśnień z atestacją SIL2.
  Pomiary rozliczeniowe w zbiornikach legalizowanych (podlegających ścisłej kontroli metrologicznej) z użyciem radarów Micropilot S (±0,5 mm)
  Zgromadzone 8-letnie doświadczenie Endress+Hauser w zakresie rozwoju, wzorcowania i użytkowania radarów bezkontaktowych Micropilot, jak również przejęcie kilka lat wcześniej znanej japońskiej firmy Sakura Ltd., wyspecjalizowanej w produkcji precyzyjnych termometrów wielopunktowych i przetworników serwomechanicznych poziomu, umożliwiło Endress+Hauser w roku 2001 wprowadzenie na rynek pierwszego systemu rozliczeniowego, dedykowanego dla zbiorników legalizowanych (rozliczeniowych) i podlegających ścisłej kontroli metrologicznej. Wszystkie jego składniki pochodziły od jednego producenta (doskonała kompatybilność), a zasadniczym jego elementem stał się innowacyjny i pierwszy w historii radarowy przetwornik poziomu Micropilot S ToF 6 GHz, który podczas 10-punktowego wzorcowania z akredytacją PTB/NMi osiągał doskonałe wyniki, mierząc poziom z błędem ±0,5 mm. System kontrolno-pomiarowy Endress+Hauser dla zbiornika legalizowanego uzupełniono o termometr wielopunktowy Prothermo w klasie ±0,1°C, przetworniki ciśnienia hydrostatycznego i poduszki gazowej Cerabar w klasie 0,05% oraz sygnalizatory Liquiphant przepełnienia zbiornika i suchobiegu pomp. Wszystkie te urządzenia otrzymały europejskie dopuszczenia metrologiczne wg OIML, zaś cały system, jako jedyny na rynku, gwarantował unikatowo wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu zasilania iskrobezpiecznego 24 VDC i nadzoru zbiornikowej AKP za pomocą jednego koncentratora, zabudowanego przy podstawie zbiornika (technologia HART Multidrop Intrinsically Safe).
  Realizacje pod klucz przez Endress+Hauser opomiarowania i legalizacji zbiorników rozliczeniowych
  Dziś firma Endress+Hauser jest już nie tylko producentem i dostawcą systemów kontrolno-pomiarowych dla zbiorników legalizowanych w Polsce przez Główny Urząd Miar. Inżynierowie projektu Endress+Hauser realizują pod klucz projekty dostosowania zbiorników do wymagań prawnych, w tym kompletują dokumentację łącznie z wnioskiem do GUM o kontrolę metrologiczną, nadzorują prace mechaniczne i elektryczne, w imieniu inwestora prowadzą czynności wspólnie z urzędnikami OUM i pozyskują zatwierdzenia typu oraz świadectwa legalizacji zbiorników, ważne co najmniej 10 lat. W Polsce Endress+Hauser posiada ponad 50 referencji na tego typu realizacje.
  Świętuj z Endress+Hauser jubileusz lidera w przemysłowych pomiarach poziomu
  Zarejestruj się na stronie internetowej www.pl.endress.com/jubileusz_lidera, odpowiedz poprawnie na trzy pytania dotyczące faktów z historii pomiarów poziomu Endress+Hauser. Otrzymasz szansę wygrania jednej z 200 jubileuszowych koszulek „Professional Level Experts”, ufundowanych przez Endress+Hauser Polska.