Robotyzacja, która uelastyczni produkcję

Roboty mobilne zapewniają wzrost produktywności, zwiększają wydajność logistyczną zakładu, przyspieszają procesy dostaw wewnętrznych i skutecznie redukują koszty operacyjne. Automatyzacja z wykorzystaniem autonomicznych robotów mobilnych może przynieść dużo większe korzyści, jeśli zostaną też strategicznie wykorzystane na produkcji. 

Dane z najnowszego „World Robotics 2020”, raportu publikowanego corocznie przez Międzynarodową Federację Robotyki (International Federation of Robotics, IFR), ukazują dobitnie eskalację potrzeb w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych – wskazuje Leszek Olejarz, wiceprezes spółki AIUT, będącej jednym z największych polskich dostawców zrobotyzowanych systemów dla przemysłu na rynku europejskim. – Mówimy o rekordowej liczbie 2,7 miliona robotów przemysłowych pracujących dziś w fabrykach na całym świecie. Oznacza to wzrost o 12 proc. rdr. Pandemia pokazała, że zakłady o wysokim stopniu automatyzacji i robotyzacji są mniej wrażliwe na problemy zdrowotne pracowników. Oczekiwane jest zatem, że przedsiębiorstwa zrewidują swoje potrzeby a ich analiza przyniesie na przestrzeni kilku najbliższych lat skok w zakresie poziomu robotyzacji procesów produkcyjnych, ale też cyfryzację kolejnych obszarów, dotychczas pomijanych, jak automatyzacja procesów logistycznych, która swój czas ma właśnie teraz – ocenia Leszek Olejarz.

Pandemia napędem automatyzacji

Wiele firm w 2020 roku obudziło się w nowej rzeczywistości. Okazało się, że niezwykle cenne jest nie tylko zachowanie ciągłości produkcyjnej, którą gwarantują pracujące bez przerw roboty. Równie ważne stało się elastyczne podejście do wytwarzania. Digitalizacja i synchronizacja procesów będą niezbędne dla utrzymania dobrej kondycji zakładu. Za istotne, przede wszystkim dla sektora motoryzacyjnego, uznałbym nowe podejście dla organizacji linii produkcyjnej, która jak pokazują nasze doświadczenia – dzięki autonomicznym robotom mobilnym może zostać szybko i przy niskich kosztach przystosowana do produkcji niskoseryjnej – mówi Leszek Olejarz.

Robot do magazynu i na produkcję

Intralogistyka jest jednym z obszarów, które w jeszcze większym zakresie niż dotychczas podlegać będą robotyzacji. Ale roboty mobilne pełnić mogą znacznie więcej funkcji niż obsługa zleceń transportowych. Ich wykorzystanie w tworzeniu drugiej, równoległej linii produkcyjnej bądź do szybkiego rozszerzania procesów może być kluczowe dla zachowania pozycji zakładu na konkurencyjnym rynku. – Przedsiębiorstwa szukają robotów, które uwolnią ich załogę od wykonywania zleceń transportowych i zagwarantują stabilność procesów. My poszliśmy o krok dalej. Nasze inteligentne, samojezdne roboty z rodziny AIUT Formica, mogą być wykorzystywane zarówno w charakterze autonomicznych nośników produktów, w tym do przewozu ciężkich palet – automatyzując zlecenia transportowe, magazynowe i dostarczając komponenty w obszar montażu – ale także mogą z powodzeniem pełnić rolę mobilnego stanowiska produkcyjnego, stanowiąc nowe ogniwo elastycznej linii produkcyjnej. Są bezpieczne we współpracy z człowiekiem, z możliwością szybkiej rekonfiguracji dla nowych zadań bez zatrzymania procesu głównego – tłumaczy Jerzy Greblicki, dyrektor branży Radical Automation w AIUT.

Wirtualna linia gotowa

Użycie AGV/AMR jako platformy montażowej zmienia zupełnie proces produkcji czyniąc go w znacznym zakresie bardziej elastycznym. – Jako dostawca zrobotyzowanych linii, systemów a nawet całych fabryk, obserwujemy, że nowe trendy konsumenckie to wyzwanie dla zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych. Dlatego dla poszerzenia kluczowych procesów, instalujemy w przestrzeni produkcyjnej nowe gniazda mobilne, tworząc równoległe linie produkcyjne obsługiwane przez autonomiczne roboty mobilne. System wyznacza nową linię produkcyjną wirtualnie, w formie narzuconych sekwencji do wykonania, jak przejazd z podzespołami do kolejnego punktu montażu na hali czy wykonanie przez cobota konkretnych zadań na pokładzie wózka – wyjaśnia Jerzy Greblicki.

Sojusznik w walce o lepsze wyniki

Dzięki nawigacji naturalnej zrobotyzowane wózki samodzielnie wybierają efektywną trasę przejazdu, reagują na przeszkody, eliminują kolizje i wypadki do jakich dochodziło z udziałem wózków widłowych. –  Mówimy o maszynach, które mogą być w pełni zintegrowane ze zrobotyzowaną linią produkcyjną i innymi robotami, mogą się między sobą komunikować i podejmować efektywne decyzje w oparciu o rzeczywisty stan otoczenia, a ich wdrożenia możemy realizować zdalnie. Jednak co najistotniejsze, wsparcie robotów przy niewystarczającej liczbie pracowników, może okazać się kluczowe dla kontynuacji i opłacalności biznesu – wskazuje Jerzy Greblicki.


AIUT