Repeatery IO-Link

Możliwość łączenia szeregowego kilku repeaterów pozwala zaoszczędzić na kosztach ? idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym

  • Zasięg IO-Link zwiększony do 100 m*
  • Możliwe podłączenie szeregowe maks. 3 repeaterów
  • Doskonale nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym
  • Łatwa instalacja dzięki funkcji plug & play, bez konieczności konfiguracji
  • Transparentne dla wszystkich certyfikowanych urządzeń IO-Link master

Odległe czujniki IO-Link
W wielu instalacjach czujniki muszą być instalowane z dala od punktu ich podłączenia. Ponieważ IO-Link ma gwarantowaną długość przewodu tylko do 20 m, w przypadku dłuższych przewodów mogą powstać wysokie koszty dodatkowe. Dzięki zastosowaniu repeatera IO-Link E30444 odległość ta może być zwiększona do 20 m na repeater*, co znacznie obniża koszty. W tym celu repeatery IO-Link montuje się po prostu szeregowo na przewodzie, w zależności od zastosowania i wymaganej odległości. Maksymalny długość przewodu* zależy od rodzaju transmisji, przekroju przewodu i poboru prądu przez podłączone urządzenie. Repeater IO-Link jest transparentny dla urządzeń typu master i współdziała niezależnie od producenta z wszystkimi certyfikowanymi urządzeniami IO-Link master. Przy zastosowaniu repeatera IO-Link nie jest możliwa praca w trybie SIO. Dane procesowe są opóźnione o maksymalnie jeden cykl, dane acykliczne są opóźnione o maksymalnie dwa cykle na repeater.

* Szczegóły dotyczące maksymalnej długości przewodów, kompatybilności i niezbędnych przekrojów przewodów można znaleźć w instrukcji obsługi lub w karcie katalogowej repeatera.