Rekordowa wartość inwestycji zagranicznych w 2006 r.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne osiągnęły w 2006 r. wartość 14,7 mld USD ? ogłosił szacunkowe dane Narodowy Bank Polski. Jest to największy napływ BIZ w historii Polski. Do tej pory najlepszym pod tym względem był rok 2004, gdy wielkość inwestycji wyniosła 12,9 mld USD.

Pomimo bardzo dużego zainteresowania Polską inwestorów z krajów Unii Europejskiej ubiegły rok należał do firm z Dalekiego Wschodu. Największe inwestycje rozpoczęły firmy z Japonii, m.in.: Sharp, Bridgestone, Toyota czy Toshiba. Szacuje się, że wartość inwestycji japońskich w 2006 roku wyniosła ponad 1 mld USD.

Co skłania zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce? ? Dynamiczny wzrost wydajności pracy w przemyśle, duży rynek zbytu oraz tania, jak na warunki europejskie, siła robocza ? twierdzi Leszek Kąsek, ekonomista Banku Światowego.

Jego zdaniem dużą część rekordowego w 2006 r. napływu inwestycji stanowiły, oprócz nowych projektów, reinwestowane zyski. ? Świadczyć o tym mogą bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2006 r. ? powiedział Kąsek.

Źródło: PAIiIZ