Redaktor naczelny Control Engineering odwiedzi targi Automaticon 2005

W kwietniu 2005 r. na zaproszenie redakcji Control Engineering Polska przyjedzie z krótką wizytą do Polski Mark T. Hoske, redaktor naczelny Control Engineering. Przy tej okazji Mark Hoske odwiedzi targi Automaticon 2005, a 6 kwietnia 2005 r. wygłosi referaty: W jaki sposób systemy sterowania wspomagają produkcję (How control engineering helps manufacturing), 10 wskazówek dla projektantów i konstruktorów systemów sterowania maszynami (10 design tips for machine control), Wpływ Ethernetu na usprawnienie produkcji (How Ethernet is changing manufacturing). Redakcja CE Polska jest patronem prasowym targów Automaticon 2005.