R2100 – pierwszy na świecie wielowiązkowy skaner LED

Skaner R2100 dzięki funkcji skanowania wielowiązkowego może dokonywać pomiarów obiektów w dwóch wymiarach. Dzięki zastosowaniu tych przełomowych technologii wielowiązkowy skaner LED jest ekonomicznym rozwiązaniem o wyjątkowej wydajności, elastyczności i trwałości. Nowy model R2100 zapewnia kąt pomiaru w dwóch wymiarach wynoszący ponad 88 stopni dzięki zastosowaniu wielu emiterów ustawionych obok siebie.
Po raz pierwszy czujniki do pomiaru odległości wykorzystują bezpieczne dla wzroku emitery LED, działające w paśmie dalekiej podczerwieni. Te emitery LED stanowią alternatywę dla kosztownych, wrażliwych na temperaturę i potencjalnie szkodliwych emiterów laserowych – bez ograniczania mocy użytkowej. Używanie dodatkowych elementów chłodzenia przeznaczonych do użytku w rozszerzonym zakresie temperatur nie jest już wymagane. Model R2100 to pierwszy czujnik do pomiaru odległości wyposażony w technologię LED działającą w zakresie dalekiej podczerwieni, który oferuje imponujący zasięg działania wynoszący 8 metrów bez konieczności używania reflektorów. Emitery LED działające w zakresie dalekiej podczerwieni zapewniają również większy punkt świetlny w porównaniu z emiterami laserowymi. www.pepperl-fuchs.pl