Przepływomierze o innowacyjnej konstrukcji

Janusz Polak, ZRE Katowice SA
Riaz Danish, Eldridge Products, Inc.
Firma Eldridge Products Inc. wprowadziła do produkcji przepływomierz termiczny o innowacyjnej (opatentowanej) konstrukcji, która pozwala na dokładny pomiar przepływu gazów w rurociągach, kanałach wielkogabarytowych oraz instalacjach, w których przepływomierz nie ma możliwości, by pracować w odpowiednio długich prostych odcinkach.
Konstrukcja przepływomierzy z sondami pomiarowymi typu FAT oparta jest na czujniku termicznym jednopunktowym, umieszczonym wewnątrz jednokomorowej rurki uśredniającej.
Rurka uśredniająca instalowana jest w rurociągu otworami wlotowymi od strony napływu strugi gazu. Wewnątrz komory pomiarowej następuje uśrednienie prędkości profilu strugi, przepływ przez jednopunktowy czujnik termiczny i wypływ na zewnątrz komory pomiarowej poprzez otwory umieszczone w górnej części głowicy w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki wewnętrznej rurociągu.
Połączenie ze sobą zalet uśredniającej rurki spiętrzającej i czujnika termicznego jednopunktowego pozwala na realizację dokładnych pomiarów w rurociągach i kanałach wielkogabarytowych o różnych przekrojach. Czujnik termiczny zbudowano opierając się na typowym rezystancyjnym mostku Wheatstone?a.

Zniekształcenie profilu strugi, które może być spowodowane kształtem kanału, małą prędkością przepływu, kolanami, trójnikami lub zaworami ? po uśrednieniu wewnątrz komory rurki ? nie wpływa negatywnie na wynik pomiaru.
Nieprawidłowości w rzeczywistym profilu strugi (innym niż dla rurociągów kołowych) można dodatkowo korygować współczynnikiem C-Faktor w celu uzyskania największej dokładności pomiaru (po wykonaniu pomiarów siatkowych na obiekcie rzeczywistym).
Przepływomierze termiczne z sondami pomiarowymi typu FAT wytwarzane są w wersjach compact (model 9800 MP/MPNH) oraz rozłącznej (oddzielnie sonda pomiarowa i przetwornik) jako model 9200 MP/MPNH, jak również w wersji standardowej (w obudowie ABS) oraz w wersji Ex do stref zagrożonych wybuchem (z certyfikatem ATEX).
Do podstawowych cech masowych przepływomierzy termicznych typu FAT należy zaliczyć:

  • możliwość realizacji kontroli przepływu z zakresowością 100:1 oraz dokładnością ?2% wartości mierzonej i 1% pełnego zakresu,
  • powtarzalność pomiaru wynosi 0,2% pełnego zakresu,
  • maksymalna temperatura gazu do 400OC,
  • przetwornik z elektroniką programowalną,
  • zasilanie 24 V DC i 230 V AC,
  • sygnał wyjściowy 0÷5 V DC, 4÷20 mA i cyfrowy na łączu RS232 lub RS485,
  • maksymalne ciśnienie wpustu dla uszczelnienia pierścieniowego 16 Barg i dla wpustu kołnierzowego 35 Barg,
  • kalibracja fabryczna na przepływ: powietrza, tlenu, azotu, argonu, helu, wodoru, gazu ziemnego, metanu oraz w uzgodnieniu dla mieszanin.