Przemysł 4.0 oparty na wartościach

Fot. jcomp - pl.freepik.com

To dzięki producentom Przemysł 4.0 będzie działał bez przeszkód.

Dla niektórych słowa ?Przemysł 4.0?, ?cyfrowa transformacja? oraz ?konwergencja technologii informacyjnej i operacyjnej (IT/OT)? brzmią przerażająco. W ciągu ostatnich kilku lat terminy te wywoływały wizje licznych spotkań i sesji, podczas których wieloosobowe i wielodyscyplinarne zespoły gromadzą się przy stole w sali konferencyjnej. Cel: wypracowanie i uzgodnienie wspólnego kierunku dla przyszłości warstwy OT i jej ?transformacji?. To spory wysiłek dla producentów, bo muszą stworzyć długą listę projektów i ulepszeń, które powinny uzyskać finansowanie i aprobatę zarządu. Dobra wiadomość jest taka, że korzyści z Przemysłu 4.0 można osiągnąć w łatwiejszy sposób. Istnieje praktyczne podejście, pozwalające uzyskać namacalne korzyści z Przemysłu 4.0, i to bez ciężkiego wysiłku związanego ze zmianami związanymi z transformacją cyfrową. Producenci wdrożyli innowacyjne rozwiązania, które wykorzystują technologie Przemysłu 4.0 w nieco łatwiejszy sposób. 

Przemysł 4.0 oferuje wiele potencjalnych korzyści dla producentów w zakresie ograniczania kosztów i usprawnienia działania fabryki. | Zdjęcie: Avanceon

Branża chemiczna

Pewien producent z branży chemicznej stanął w obliczu problemu biznesowego związanego z brakiem automatyzacji w systemie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i tłumienia ognia, który wymagał, aby ktoś fizycznie sprawdzał i potwierdzał ciśnienie w sprężarkach powietrza w zakładzie po to, aby system tłumienia mógł prawidłowo zareagować w sytuacji awaryjnej. Manualne kontrole oznaczały, że zakład musiał zatrudniać pracowników do sprawdzania sprężarek nawet wtedy, gdy zakład nie pracował. Oznaczało to wysokie koszty pracy w weekendy i święta, zwykle w trybie 24/7. 

Dane gromadzone przez bezprzewodowe moduły I/O 

Aby rozwiązać ten problem, producent postanowił wykorzystać rozwiązania Przemysłu 4.0. Podstawą systemu były bezprzewodowe moduły wejścia/wyjścia (I/O) Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), które zostały zainstalowane w celu zbierania informacji z niektórych nowych przetworników ciśnienia. Wybrane moduły IIoT były odporne na trudne warunki przemysłowe, montowane na płaskiej powierzchni i zasilane z baterii 9 V, co pozwoliło wyeliminować konieczność stosowania kosztownej obudowy, przewodów i instalacji. Moduły IIoT przesyłały dane drogą radiową do bramki komunikacyjnej do biura. Brama ta była podłączona do zakładowej sieci Ethernet z dostępem do Internetu. Brama zawiera układ logiczny, który określa, czy istnieje stan alarmowy. W zależności od stanu alarmowego uruchamia serię alarmów ? najpierw alarm dźwiękowy lokalnie z alertem e-mailowym poziomu pierwszego, następnie rozszerzoną dystrybucję e-mailową do szerszej grupy odbiorców i wreszcie (w oparciu o czas trwania i dotkliwość zdarzenia) system wysyła alarmy tekstowe do wcześniej zaprogramowanych urządzeń mobilnych. 

Powiadomienia w erze cyfrowej transformacji

W przypadku nowego systemu powiadomienia są natychmiast wysyłane do odpowiedniego personelu, co pozwala na znacznie szybszy czas reakcji niż w przypadku starej metody ? fizycznego obchodu i wynikających z tego rozmów telefonicznych. Nowe rozwiązanie było proste i wykorzystywało kluczowe założenia Przemysłu 4.0, przynosząc korzyści biznesowe i szybki zwrot z inwestycji, jednocześnie nie narażając producenta na koszty całkowitego wdrażania Przemysłu 4.0. Przytłoczenie spowodowane koniecznością podejmowania ciężkich decyzji, określania kierunku prac i planowania nie powinno przeszkadzać w zrobieniu pierwszego kroku w kierunku Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej. To łatwiejsze niż się wydaje.


Matt Ruth jest wiceprezesem ds. marketingu i sprzedaży w firmie Avanceon, która jest partnerem merytorycznym CFE Media.