Przemysł 4.0: Mobilizacja bezpiecznych, zdalnych operacji w czasie rzeczywistym

Źródło: Grupa FDT

Technologia mobilna obecnie dokonuje transformacji inteligentnej produkcji oraz ulepsza koncepcję Przemysłu 4.0 dzięki dostarczaniu odpowiedniego środowiska i umożliwieniu powstania inteligentnego przedsiębiorstwa za pomocą inteligentnego, usieciowionego ekosystemu automatyki przemysłowej.

Personel kierowniczy dzisiejszego zakładu przemysłowego zarządza wielopłaszczyznowym, opartym na danych procesem produkcji. Ma on możliwość wykorzystywania danych pochodzących z wielu źródeł, podejmowania obiektywnych decyzji w oparciu o złożone informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym oraz widoczność pracy systemu, co pozwala na rozwiązywanie problemów.

Technologia mobilna dokonuje obecnie transformacji środowiska produkcyjnego w przemyśle. Ten trend jest przyśpieszany przez inicjatywy Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz Przemysłu 4.0. Celem jest to stworzenie inteligentnego przedsiębiorstwa za pomocą inteligentnego, usieciowionego ekosystemu automatyki.

Organizacja FDT Group nadal rozwija swój otwarty standard dla sieci obejmującej całe przedsiębiorstwo oraz integrującej jego zasoby. Prace tej organizacji są poświęcone spełnianiu wymagań dla mobilizowania usieciowienia oraz zdalnego zarządzania operacjami wykonywanymi na hali fabrycznej oraz na obiektach w przemyśle. Celem Grupy FDT jest umożliwienie użytkownikom końcowym automatyki wdrożenia tych funkcji, które oni już doceniają, w standardzie integracji FDT we wszystkich wiodących platformach mobilnych. Ta integracja mobilności pozwoli na uzyskanie dostępu do dodatkowych danych za pomocą elastycznych opcji wdrożenia.

Interfejs użytkownika (user interface ? UI) sieci Web platformy FDT 3.0 umożliwia otwieranie sterowników DTM (device-type manager; menedżer typu urządzenia) w dowolnej przeglądarce internetowej, na przykład na urządzeniach mobilnych noszonych przez personel pracujący na obiektach czy w terenie. Firmy produkcyjne mogą wykorzystać standaryzowaną platformę mobilności tej technologii do utrzymania ruchu i serwisowania urządzeń w swoich zakładach. Dzięki niej pracujący w zakładach inżynierowie mogą szybciej i lepiej rozwiązywać problemy, uzyskując zdalną pomoc.

Jednocześnie usługi webowe FDT pozwalają użytkownikom na standaryzowany mobilny dostęp do wymaganych zasobów, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne, samodzielnych aplikacji programowych lub dowolnego innego oprogramowania, które potrafi uzyskać połączenie za pomocą protokołu komunikacyjnego WebSockets. Użytkownicy mogą wykorzystywać standardowe przeglądarki do uzyskania dostępu do systemów za pomocą FDT lub pisać swoje własne aplikacje i programy.

Weźmy na przykład aplikacje wykorzystujące usługi webowe FDT. W tym przypadku urządzenia mobilne mogą być wykorzystane do wykonywania codziennych prac związanych z utrzymaniem ruchu w zakładzie. Dane FDT są dostępne dla inżynierów lub techników. To pozwala im na zdalne rozwiązywanie problemów oraz monitorowanie kluczowych parametrów operacyjnych na podstawie danych z czujników. Dzięki temu specjaliści mogą zapewnić, że podstawowy sprzęt w zakładzie funkcjonuje tak jak należy.

Standard FDT 3.0 oferuje także cyberzabezpieczenia wykorzystujące protokół kryptograficzny TLS (transport layer security). Przesyłane przez Internet pakiety danych są szyfrowane, ponadto stosowane jest uwierzytelnianie oraz integralność komunikatów. Zabezpieczenia umożliwiają także autoryzację wszystkich urządzeń mobilnych podłączonych do serwera. Technika ta weryfikuje nie tylko autoryzowaną komunikację urządzeń z serwerem, ale także autoryzowanych użytkowników samego urządzenia. Zastosowano także kontrolę dostępu opartą na rolach. W ramach strategii wielowarstwowej obrony w głąb (defense-in-depth) kontrolowana jest rola użytkownika oraz jego prawa w ramach danej aplikacji.

Od podejmowania decyzji biznesowej do zarządzania przebiegiem procesów, interfejsów użytkownika oraz konserwacji proaktywnej ? nowe aplikacje i zastosowania urządzeń mobilnych obecnie diametralnie zmieniają sposób działań personelu kierowniczego oraz pracowników zakładów produkcyjnych.

Standard FDT utrzymuje swoje podstawowe możliwości komunikacyjne i diagnostyczne oraz cykl życia, jednak obecnie oferuje bezpieczny, zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do danych za pomocą urządzeń mobilnych i protokołu WebSockets. Dlatego też inne aplikacje mogą brać udział w wymianie informacji.


Glenn Schulz, dyrektor zarządzający Grupy FDT, będącej partnerem CFE Media ds. treści.