Proces konfiguracji urządzeń DICED

Jak twierdzi Timm Madden, starszy konsultant ds. oprzyrządowania i sterowania w firmie ExxonMobil Development, przy zastosowaniu podejścia DICED (od pierwszych liter angielskich terminów wymienionych poniżej), po podłączeniu nowego urządzenia HART 6 lub HART 7 do systemu sterowania za pomocą konfigurowalnych wejść-wyjść, powinny zostać wykonane następujące działania:
Detekcja (Detect) – po podłączeniu nowego (z punktu widzenia systemu) urządzenia HART do konfigurowalnego wejścia-wyjścia kanał wejścia-wyjścia wykrywa przepływ prądu w miejscu, gdzie przedtem go nie było. Oznacza to, że dodano nowe urządzenie.
Odpytywanie (Interrogate) – kanał wejścia-wyjścia przesyła polecenie HART z żądaniem podania identyfikatora urządzenia. Urządzenie z obsługą protokołu HART w odpowiedzi przesyła swój identyfikator. Urządzenie bez obsługi technologii HART, np. zawór odcinający, oczywiście nie będzie w stanie odpowiedzieć na to wstępne żądanie. W takim przypadku proces DICED jest przerywany, lecz istnieje możliwość wygenerowania komunikatu dla użytkownika o zmianie okablowania w terenie i prawdopodobnej instalacji urządzenia z wejściem lub wyjściem cyfrowym.
Konfiguracja (Configure) – po wykryciu nowego urządzenia i rozpoznaniu go jako urządzenia z obsługą protokołu HART system może je skonfigurować, wprowadzając zakres roboczy, jednostki robocze i inne dane konfiguracyjne. Naszym zamiarem jest zakup urządzeń zewnętrznych jedynie ze skonfigurowanym identyfikatorem, aby system, w którym znajdują się aktualne dane, mógł sam odpowiednio skonfigurować urządzenia lokalne.
Włączenie obsługi (Enable) – zakładamy, że urządzenia zewnętrzne/obiektowe zostaną skonfigurowane w systemie i przypisane do określonej strategii sterowania. Należy pamiętać, że w procesie realizacji projektu zakłada się przeprowadzenie czynności projektowych, konfiguracji i testowania w dużej mierze w środowisku wirtualnym, lecz prawdopodobnie nie będzie dokładnie wiadomo, do których kanałów wejścia-wyjścia
przypisane są poszczególne urządzenia zewnętrzne. W tym kroku system określa, do którego kanału wejścia-wyjścia podłączone jest nowe urządzenie, i może utworzyć logicz-
ne powiązanie pomiędzy strategią sterowania a urządzeniem. Po wykonaniu tej czynności urządzenie obiektowe wraz z powiązaną logikąjest włączone i gotowe do użytku.
Dokumentacja (Document) – zakładając pomyślne wykonanie opisanych kroków, oczekujemy, że system zgłosi ten fakt w formie dziennika zdarzeń. Naszym celem jest znaczne usprawnienie czynności rozruchu urządzeń zewnętrznych, które obecnie wymagają sporządzania dokumentacji papierowej i licznych wizyt w terenie.
Uważamy też, że system ma możliwość automatyzacji niektórych testów, które dziś przeprowadza inżynier lub operator przy konsoli, w łączności radiowej z zespołem terenowym. Na przykład, jeśli wykryte urządzenie to zawór sterujący, można przesłać wyjściowy sygnał analogowy do zaworu i odczytać jego położenie za pośrednictwem sieci HART. W ten sposób możemy zweryfikować, czy zawór działa, czy nie jest zakleszczony, czy jego tryb awaryjny (otwarcie lub zamknięcie w przypadku awarii) jest właściwy oraz czy w całym zakresie roboczym przyjmuje właściwe położenie.
Naszym zdaniem wszystkie obwody elektryczne potrzebne do wdrożenia systemu DICED są zawarte w konfigurowalnym module wejścia-wyjścia. Teraz pozostaje kwestia wdrożenia oprogramowania pozwalającego na pełne wykorzystanie możliwości tego sprzętu. Należy pamiętać, że system DICED nie wymaga żadnych modyfikacji samych urządzeń zewnętrznych/obiektowych.