Praca automatyka – 5 kompetencji, które każdego automatyka zmienią w Inżyniera Przemysłu 4.0

Źródło: Pexels

Otwartość na innowacje, interdyscyplinarność, języki obce, kompetencje interpersonalne i praca w zespole. Kreuj nie tylko rozwiązania przemysłowe, ale także rozwijaj się jako człowiek.

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o Przemyśle 4.0 – idei będącej odpowiedzią na dynamiczne zmiany technologiczne, które dzieją się z dnia na dzień, tu i teraz, na naszych oczach. XVIII wiek zrewolucjonizowała maszyna parowa, XIX wiek – napęd elektryczny, XX – elektronika i IT, a co niesie nam teraźniejszość? Druga dekada XXI wieku w przemyśle to generowanie, transfer i przetwarzanie wielkich zbiorów danych, integracja świata wirtualnego i fizycznego, nowe materiały i wreszcie nieznane dotąd technologie wytwarzania.

Kluczem do poznania istoty idei Przemysłu 4.0 jest jednak zrozumienie, że sama automatyzacja procesów nie jest jeszcze rewolucyjna, rewolucyjna jest umiejętność przekucia możliwości, jakie niosą nowe technologie na nowe, niespotykane dotąd modele biznesowe. Dlatego tak ważne jest budowanie pomostów pomiędzy światem inżyniera, biznesmena i użytkownika. Kluczem do rozwoju Przemysłu 4.0 jest więc człowiek – Inżynier 4.0.

Jakie kompetencje powinien mieć współczesny inżynier?

Inżynier 4.0 jest otwarty na zmiany i różnorodność zarówno w kontaktach z ludźmi, jak i w zadaniach, które realizuje. Posiada umiejętność wywierania wpływu, która pozwalają mu skutecznie komunikować się nie tylko z innym inżynierem, ale także z osobami, które używają języka biznesowego i nietechnicznego.

Inżynierowie (3.0 i 4.0) nie różnią się na poziomie kompetencji technicznych – to trzon kompetencyjny każdego inżyniera; znaczące różnice odnajdziemy na poziomie kompetencji miękkich. Kompetencje te jeszcze do niedawna postrzegane jako „nieinżynierskie”, nabierają obecnie coraz większego znaczenia. Sami inżynierowie czują, że aby stać się skutecznym, potrzebują właśnie takich kompetencji.

Z badań przeprowadzonych przez Akademię ASTOR wynika, ze prawie 50% badanych inżynierów wskazało na rozwój kompetencji miękkich jako istotnego elementu ich rozwoju. Co więcej, inżynierowie zdają sobie sprawę z tego, że ograniczanie się w rozwoju tylko do swojej dziedziny specjalizacji już nie wystarcza.

1. Otwartość na innowacje

Otoczenie technologiczne zmienia się w dzisiejszych czasach bardzo szybko, a przy takiej dynamice zmian, cechą, która powinna być nieodzowna dla inżyniera poza wiedzą, jest zdolność do adaptowania się do nowych warunków. Nie wystarczy tu jednak jedynie umiejętność szybkiego uczenia się, ale przede wszystkim otwartość na nowości i INNOWACJE.

2. Interdyscyplinarność

Inżynier powinien się ciągle rozwijać, podążać za trendami w swojej specjalizacji, a także być otwartym na inne, często dopiero powstające specjalizacje, które będą wymagały rozwijania nowych umiejętności. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ to nowa kompetencja, która wymaga od inżyniera umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym oraz wykorzystywania narzędzi Big Data – zbierania danych z różnych źródeł i umiejętność takiego ich przeanalizowania i przetworzenia, aby na ich podstawie wyciągnąć wnioski niezbędne do podjęcia decyzji.

3. Znajomość języków obcych

W dobie globalizacji konieczną umiejętnością inżyniera jest ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH.  Biegłe opanowanie języka angielskiego wydaje się w obecnych czasach naturalne i bezwzględnie wymagane od inżynierów. A to dlatego, że stał się on językiem nauki i wszystkie publikacje oraz specyfikacje techniczne tworzone są w języku angielskim. Coraz częściej też inżynierowie pracują w międzynarodowych zespołach projektowych i bez tej umiejętności nie są w stanie realizować swoich zadań.

4. Kompetencje interpersonalne

Model pracy cały czas się zmienia. Inżynierowie nie pracują już zamknięci w jednym pokoju, w stałych zespołach. Zespoły, w których pracują, budowane są pod konkretne projekty i w związku z tym inżynier pracuje w zmiennym otoczeniu. Dlatego na pierwszy plan wysuwają się KOMPETENCJE  INTERPERSONALNE. Współczesny inżynier powinien skutecznie komunikować się na wielu płaszczyznach, wykorzystując różne kanały komunikacyjne.

Badanie Akademii ASTOR pokazało, że wielu inżynierów ma problemy ze skutecznym komunikowaniem się, a co za tym idzie przekonywaniem innych do swoich pomysłów i koncepcji. Tymczasem skuteczne przekazywanie myśli pozwala na oszczędność czasu, przez co znacznie zwiększa efektywność pracy.

Od inżyniera oczekujemy umiejętności przekazywania wiedzy osobom spoza kręgu swojej specjalizacji. Coraz ważniejsza jest skuteczna komunikacja między inżynierem a menedżerem, a także między inżynierem a użytkownikiem, który ma prawo nie rozumieć nomenklatury technicznej.

Zadania Inżyniera 4.0 są bardzo różnorodne, od nadzorowania procesami produkcyjnymi, poprzez dostarczanie danych do decyzji biznesowych, zarządzanie projektami, szukanie innowacyjnych rozwiązań i przekonywanie do ich wdrożenia, aż do konsultacji i sprzedaży konkretnych rozwiązań. Skuteczna komunikacja pozwala na lepsze zrozumienie oczekiwań klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz pełniejsze zaspokojenie jego potrzeb.

Okazuje się, że szybko zmieniającym się świecie nowych technologii wymaganiem jest patrzenie na cały proces, a nie tylko na wąski obszar swojej specjalizacji, dlatego dopiero interdyscyplinarność i szerszy horyzont pozwalają na osiąganie sukcesu w pracy inżyniera.

5. Umiejętność pracy projektowej

Kolejnym wyzwaniem jest UMIEJĘTNOŚĆ PRACY PROJEKTOWEJ oraz podejmowania decyzji, bez których trudno jest z powodzeniem zrealizować projekt , a przecież coraz częściej inżynierowie z członków zespołu projektowego stają się kierownikami projektu – to naturalna ścieżka rozwoju inżyniera.

Tutaj pojawia się także cała gama KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH, jakże ważnych dla zakończenia projektu z sukcesem: począwszy od umiejętności słuchania, poprzez budowanie relacji, negocjacje, zarządzanie zmianą czy umiejętne i etyczne wywieranie wpływu.

Z powyższych rozważań wyłania się wizja Inżyniera 4.0 jako człowieka renesansu, łączącego w sobie umiejętności techniczne i humanistyczne, budującego mosty między światem cyfrowym i fizycznym. Nasuwa się pytanie, czy nie szukamy ideału, czy nie przypisujemy cech wybitnej jednostki do całej grupy zawodowej? Jesteśmy przekonane, że poznanie oczekiwań i zadań stojących przed każdym z nas otwiera wiele możliwości, buduje świadomość i konieczność samorozwoju, a tym samym pozwala nam konsekwentnie i wytrwale budować zawodowy wizerunek inżyniera kreującego nie tylko rozwiązania przemysłowe, ale także rozwijającego się jako człowiek.

Można też rozwijać swoje kompetencje w kierunku Inżyniera 4.0 w ASTOR. Aktualne rekrutacje:

Specjalista ds. Sprzedaży Systemów Zrobotyzowanych

Specjalista ds. Sprzedaży Systemów Automatyki


Źródło: ASTOR