Postępy w oprogramowaniu open source dla robotów

ROS-Industrial Consortium (RIC) spotkało się z czternastoma organizacjami zainteresowanymi wspieraniem zaawansowanych technologii wytwarzania, udostępnianych na zasadach open source.
R OS-Industrial Consortium (RIC) przeprowadziło w ubiegłym roku w Southwest Research Institute (SwRI) pierwsze spotkanie z uczestnikami reprezentującymi 14 organizacji. RIC jest międzynarodową siecią R&D automatyki, wspierającą zaawansowane technologie wytwarzania dostarczane przez ROS-Industrial na zasadach open source. Na spotkaniu przedstawiono SwRI, MoveIt!, ROS-Industrial. – Uczestnicy, w większości reprezentujący przemysł, z entuzjazmem przyjęli informację ROS-I o planowanej aplikacji o nazwie MoveIt! – wyjaśnia dr Sachin Chitta z Willow Garage.
Eric Nieves, dyrektor działu technicznego Motoman Robotics America (część Yaskawa), uzasadniał wartość ROS-Industrial dla producentów robotów. – ROS-Industrial to ważna praca. To prawda, potrzebujemy pewnej i stabilnej wersji ROS,od której możemy zacząć. Yaskawa zdecydowała się wesprzeć ROS-Industrial Consortium – mówił Nieves.
Podczas wycieczki po SwRI pokazano robot gotowy do współpracy z ROS-I. HDT Robotics przedstawiło ramię mobilnego robota dedykowanego do zdalnej obsługi. Shaun Edwards, założyciel ROS–Industrial, zaproponował plan rozwoju ROS-Industrial. Ulrich Rieser, menedżer grupy ds. inżynierii oprogramowania i integracji systemu w Robot and Assisitve Systems Department w Instytucie Fraunhofera, przedstawił mapę przyjęcia ROS-I w Europie.
5 możliwych projektów
Paul Hvass, menedżer programu konsorcjum, wyjaśnił, jak realizowane są zorientowane techniczne projekty konsorcjum (ang. Focused Technical Projects – FTP) i w jaki sposób umożliwiają użytkownikom podział kosztów opracowania nowych możliwości ROS-Industrial. Członkowie konsorcjum zaprezentowali pięć tematów FTP:

  • graficzny interfejs programowania ROS,
  • pokazowy mobilny projekt bazujący na MoveIt!,
  • pokazowy projekt wygładzania krawędzi bazujący na MoveIt!,
  • zdalnie obsługiwany system do wygładzania krawędzi/szlifowania ze sprzężeniem zwrotnym siły,
  • poprawki do systemu wykrywania obecności człowieka w pojazdach AVG.

Każdy z projektów wystartuje, gdy tylko zbierze się wystarczająca liczba członków gotowych finansować badania.
Informacje od ROS-Industrial Consortium