Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa łączą siły dla nowych technologii

    Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza stanęły na czele konsorcjum uczelni i przedsiębiorstw wspólnie działających na rzecz technologii kluczowych dla gospodarki. 23 instytucje utworzyły Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).
    W ramach instytutu powstaną zespoły realizujące duże projekty badawczo-rozwojowe. IATI ma być odpowiedzią polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na potrzeby związane z realizacją przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju. Partnerzy skoncentrują działania na obszarach tematycznych zgodnych z projektem „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030” oraz na inteligentnych specjalizacjach krajowych i regionalnych. Będą też współpracować nad rozwiązaniami konkretnych problemów technicznych i technologicznych w wyspecjalizowanych zespołach tworzących tzw. centra kompetencji.
    – Chcemy skonsolidować środowisko naukowe wokół ważnych dziedzin nauki, kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Instytut to inicjatywa otwarta – mamy nadzieję, że grono partnerów będzie się powiększać – powiedział prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. Rektor liczy też na zainteresowanie przedsiębiorstw i specjalnych stref ekonomicznych.
    Powołania instytutu to szansa na działanie sieciowe i środki finansowe m.in. w ramach programu Horyzont 2020.
    Umowę podpisało 18 uczelni, a tym Politechniki: Wrocławska, Białostocka, Częstochowska, Krakowska, Lubelska, Opolska, Poznańska, Rzeszowska, Śląska i Świętokrzyska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, a także Akademia Morska w Gdyni i Akademia Morska w Szczecinie. Obok uczelni umowę podpisały także Główny Instytut Górnictwa i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz trzy przedsiębiorstwa: KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.