Polski Produkt Przyszłości 2008 dla Transition Technologies

  Produkt SILO, autorstwa Transition Technologies – polskiej firmy z branży high-tech specjalizującej się w dostarczaniu najnowszych rozwiązań informatycznych, został nagrodzony w kategorii: technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej.

  Nagrodę w imieniu Transition Technologies odebrali: Prezes Zarządu – dr inż. Konrad Świrski (po lewej) oraz Koordynator Produktu SILO – mgr inż. Konrad Wojdan
  SILO (Stochastical Immunological Layer Optimizer) to aplikacja przeznaczona do bieżącej optymalizacji punktu pracy procesów przemysłowych oraz projektowania i testowania przemysłowych układów regulacji. Dzięki modułowi SILO możliwa jest optymalizacja procesu produkcji jak np. poprawienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na blokach energetycznych przy równoczesnym minimalizowaniu emisji szkodliwych NOx, CO i SO2. System SILO pozwala na optymalizację samego procesu spalania, poprawę regulacyjności obiektu oraz jednostkowego zużycia ciepła bloku. Obniża to koszty związane z samym procesem wytwarzania energii jak i z opłatami wynikającymi z emisji szkodliwych substancji. Dzięki zastosowaniu aplikacji SILO unikamy wymiany całego systemu automatyki, a jedynie dokonujemy jego modernizacji, co pozwala na znaczne zwiększenie efektywności istniejącej infrastruktury. SILO może być stosowane także jako optymalizator procesów redukcji zanieczyszczeń: odsiarczania FGD (Flue Gas Desulfurization), redukcji NOx: SCR (Selective CatalyticReduction) i SNCR (Selective NON-Catalytic Reduction).

  Do tej pory produkt SILO wdrożono w Polsce (Elektrownia Ostrołęka oraz Elektrownia Połaniec) oraz w USA (Elektrownia Newton, Elektrownia Wyman, Elektrownia Danscamer, Elektrownia Duke Allen, Elektrownia Huntington oraz Elektrownia Nearman). Obecnie prace wdrożeniowe są prowadzone także w Tajwanie w Elektrowni Tajchung.

  Firma Transition Technologies za produkt SILO doceniana była już dwukrotnie. W 2006 roku otrzymała Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Nowych Technologii w Brukseli, natomiast w roku 2007 została nagrodzona Polskim Produktem Roku, przyznawanym przez miesięcznik Control Engineering Polska.

  Konkurs "Polski Produkt Przyszłości" organizowany jest już po raz XII. W tym roku nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: technologia w przyszłości w fazie przedwdrożeniowej, technologia w przyszłości w fazie wdrożeniowej, wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej oraz wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej.

  Konkurs jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz objęty honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Jego celem jest szeroko zakrojona promocja innowacyjnych produktów, technologii oraz wynalazków.

  Więcej informacji o konkursie i laureatach na www.ppp.pi.gov.pl