Polscy konstruktorzy docenieni

    Specjalne nagrody trafiły do polskich konstruktorów łazików marsjańskich. Białostoccy i toruńscy inżynierowie zostali wyróżnieni, po tym, jak w czerwcu odnieśli sukces w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych.

    Wojciech Głażewski, członek Mars Society Polska, otrzymał wyróżnienie  Infrastruktury Badawczej Europlanet. Przedstawiciele tej – wspieranej przez Unię Europejską agendy – docenili entuzjazm i energię, z jakimi Polak zaangażował się w prowadzenie projektu budowania łazików marsjańskich. Jako koordynator i  jeden z konstruktorów uczestniczył w trzech edycjach  konkursu University Rover Challenge. Ostatnie zmagania zakończyły się wielkim sukcesem dla drużyny, której przewodził. Zdobycie pierwszej nagrody  przez Polaków wzbudziło ogromne zainteresowanie  krajowych mediów tematyką badań kosmicznych i stało się zachętą dla innych młodych naukowców.

    – Nagrody stanowią ważne wyróżnienie dla młodych konstruktorów. Jest to kolejny krok na drodze ku osiąganiu realnych korzyści i komercjalizacji efektów wypracowanych podczas zawodów URC  – mówi Łukasz Wilczyński z Planet PR, rzecznik projektu URC 2011.

    Jury doceniło także przedstawiony przez Głażewskiego pomysł zorganizowania przez Mars Society Polska europejskiej edycji URC. Zawody mogłyby zaangażować w budowę łazików jeszcze więcej studentów z Europy.