Politechnika Warszawska współpracuje z firmą Lockheed Martin

    Jedna z najlepiej ocenianych w Polsce politechnik podjęła współpracę z firmą Lockheed Martin, legendarnym producentem samolotów. Program badań stosowanych dotyczy optymalizacji współdziałania bezpilotowych systemów lotniczych i stacji naziemnych w celu zwiększenia ich zdolności operacyjnych.

    Wspólna inicjatywa dotyczy koordynacji misji wyszukiwania, lokalizowania i śledzenia wykonywanej przez załogowe i bezzałogowe platformy powietrzne. Finansowanie zapewnia firma amerykańska, a projekt pomoże w rozwoju bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów symulacyjnych istniejących w Politechnice Warszawskiej. Przedsięwzięcie zakłada opracowanie algorytmu optymalizującego wykorzystanie statków powietrznych, z zastosowaniem koncepcji "systemu systemów" (ang. System-of-Systems) i demonstracja przykładowej realizacji takiego algorytmu w locie zespołu bezpilotowych statków powietrznych.

    – Projekt dotyczący modelowania i optymalizacji misji wykonywanej wspólnie przez zespół różnorodnych bezzałogowych statków powietrznych, realizowany przez zespół studentów i pracowników Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, to doskonały przykład współpracy badawczej i transferu technologii między firmą Lockheed Martin a polską uczelnią wyższą – mówi prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, lider i kierownik merytoryczny projektu ze strony Politechniki Warszawskiej. – Mamy ambicję wypracowania praktycznych rozwiązań, które będą mogły znaleźć zastosowanie w polskich siłach zbrojnych, w różnych dziedzinach techniki i znacząco wpłyną na rozwój i przyszłość badań naukowych w Polsce – dodaje.

    Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, jest jednym z nielicznych wydziałów uczelni technicznych w Polsce, kształcących studentów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Misją firmy Lockheed Martin w Polsce jest nawiązanie współpracy oraz inwestycja w rozwój polskich inżynierów.