PLM i mechatronika

Metody zarządzania cyklem życia produktu pozwalają realizować założenia mechatroniki
Mechatronika stanowi filozofię projektowania, która podkreśla znaczenie interdyscyplinarnej, opartej na komunikacji, współpracy i integracji już od samego początku projektu. Rzeczywistość zmusiła mechatronikę do pracy w zamkniętym obiegu – od kołyski do kołyski. Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) jest również procesem zarządzania na etapie projektowania i tworzenia produktu. Tak jak w mechatronice, cykl życia produktu postrzegany jest jako okres od koncepcji przez projekt, produkcję, serwis, pozbycie się i recykling. Tak jak kluczowym elementem mechatroniki jest produkt dla ludzi, tak dla PLM jest nim informacja, ale coraz częściej także produkt dla ludzi – jak w mechatronice.
Ostatnio zostałem zaproszony na konferencję „Product Lifecycle Management 2010”, która odbyła się w Detroit w USA, aby przedstawić temat „Mechatronika i innowacja”. Idea PLM nie jest nowa, bo została zaprezentowana 25 lat temu, ale było to moje pierwsze wystąpienie wśród specjalistów i przedstawicieli firm z branży zarządzania cyklem życia produktu. Potrzeba zarządzania ogromnymi i coraz bardziej skomplikowanymi projektami z jednoczesną troską o zużycie energii i surowców powoduje, że PLM cieszy się na świecie niesłabnącą popularnością.
W jaki więc sposób mechatronika związana jest z PLM? Czy PLM wkracza, gdy wysiłki mechatroniki się kończą, czy może mechatronika i PLM idą w parze, wzbogacając się nawzajem. Aby lepiej zrozumieć obecny i przyszły świat PLM, spędziłem dużo czasu z Johnem Baylessem, dyrektorem działu PLM w Mercury Marine. Bayless ukończył studia w Annapolis w USA i służył w U.S. Navy jako pilot myśliwca. Ukończył podyplomowe studia MBA na University of Michigan.
Z punktu widzenia Baylessa ogniwo łączące mechatronikę z PLM to potrzeba współpracy podczas rozwoju produktu. Podejście mechatroniki zakłada pracę w zespole, w którym wzajemna współpraca połączona z interdyscyplinarną wiedzą każdego z pracowników pozwala stworzyć wspólny, dopracowany produkt. Realizacja takiej strategii wymaga odwołania się do metod PLM.
Konieczność czerpania z metod PLM w mechatronice wynika z trudności posiadania aktualnej informacji o produkcie, niezależnie od tego, kto i kiedy wprowadził modyfikacje oraz gdzie się teraz znajdujemy. System PLM ułatwia współpracę, komunikując inżynierów, menedżerów, specjalistów ds. marketingu i wszystkich innych członków zespołu niemal w czasie rzeczywistym. Tworząc na przykład bazę danych, która zawiera „jedną ścieżkę prawdy”, PLM redukuje ilość zbędnej pracy spowodowanej problemem wynikającym z wielu wpisów do wielu baz danych. Wykorzystany w pełni PLM oszczędza czas, który można przeznaczyć na dalsze ulepszanie produktu.
Z mojej dyskusji z Baylessem dowiedziałem się, że implementacja metod PLM zależy od przedsiębiorstwa. Na przykład niektórzy klienci Mercury PLM Services oczekują po pierwszej implementacji systemu pewnej informacji. Inni klienci wykorzystują PLM wyłącznie do przechowywania plików CAD, które mogą przeglądać wszyscy pracownicy i proponować poprawki. Mercury PLM Services ma ogromne doświadczenie, dlatego jest w stanie dostarczać metody PLM działające nie w jednym obszarze, ale w całym przedsiębiorstwie, co z punktu widzenia mechatroniki jest bardzo pożądane.
Komunikacja, współpraca i integracja to kluczowe atrybuty każdego projektu mechatronicznego, którego efektem jest innowacyjny produkt. PLM – gromadzenie wszystkich informacji od chwili pomysłu na produkt do momentu pozbycia się produktu przez właściciela i recyklingu – ułatwia projektowanie. W pierwszej kolejności projekt mechatroniczny musi być jednak dokładnie określony i sprecyzowany. Pełny dostęp do procesu, a nie tylko zgoda na jego realizację, jest kluczem do pełnego wykorzystania korzyści z metod PLM.
 Artykuł pod redakcją mgr. inż. Łukasza Urbańskiego, doktoranta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
CE