PKN Orlen planuje budowę turbozespołu w elektrociepłowni w Płocku

  PKN Orlen planuje budowę turbozespołu o mocy 70 MWe w elektrociepłowni na terenie zakładu głównego w Płocku. Spółka przewiduje, że turbozespół rozpocznie pracę w IV kw. 2016 r., wytwarzając energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze.

  W związku z planowaną inwestycją PKN Orlen ogłosił postępowanie, w którym do 6 sierpnia potencjalni wykonawcy mogą składać listy intencyjne, będące potwierdzeniem zamiaru złożenia oferty.

  Jak podał płocki koncern, turbozespół będzie produkował energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze na potrzeby własne zakładowej elektrociepłowni, instalacji produkcyjnych zakładu głównego spółki, a także odbiorców zewnętrznych.

  PKN Orlen zapowiedział w ogłoszeniu, że przedmiotem zamówienia będzie zabudowa w formule "pod klucz", w tym zaprojektowanie, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji, turbozespołu parowego z turbiną parową upustowo-przeciwprężną o mocy 70 MWe wraz z generatorem. Spółka planuje podpisanie długoterminowej – na minimum 10 lat – umowy serwisowej dla turbozespołu.

  Według płockiego koncernu, złożenie oferty formalnej – technicznej i handlowej – przez uczestników postępowania miałoby nastąpić do 16 grudnia, natomiast wybór dostawcy i podpisanie umowy przewidziano w II kw. 2014 r., a rozpoczęcie prac w III kw. 2014 r.

  W czerwcu PKN Orlen ogłosił przetarg na projekt budowlany, niezbędny do uzyskaniapozwolenia na budowę bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy od 400 do 600 MWe. Wcześniej – w kwietniu – członek zarządu płockiego koncernu ds. petrochemii Piotr Chełmiński informował PAP, że przewidywany wstępnie termin budowy tego bloku to lata 2014-17.

  Chełmiński wyjaśnił wtedy, że nowy blok sąsiadowałby z działającą w zakładowej elektrociepłowni jednostką energetyczną, która pracuje w systemie olejowo-gazowym. "Chodzi o to, by maksymalnie skrócić źródła zasilania, jak i odprowadzania energii" – dodał.

  PKN Orlen buduje obecnie blok gazowo-parowy o mocy ok. 470 MWe we Włocławku. Koszt przedsięwzięcia to prawie 1,4 mld zł. Inwestycja, której wykonawcą jest konsorcjum General Electric i SNC Lavalin, rozpoczęła się w połowie kwietnia i potrwa do 2015 r.

  Elektrociepłownia PKN Orlen we Włocławku ma być największą i najnowocześniejszą spośród elektrowni gazowo-parowych w Polsce. To strategiczna inwestycja płockiego koncernu, planującego w najbliższych latach rozwój segmentu energetycznego.

  PKN Orlen planuje, że blok we Włocławku będzie wytwarzał energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby grupy Anwil. Około połowa wytwarzanej tam energii będzie trafiała na rynek.

  Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, w której płocki koncern posiada 100 proc. udziałów.

  Wcześniej płocki koncern informował, że strategia energetyczna tej spółki zakłada m.in. ponad czterokrotne zwiększenie do 2017 r. posiadanych mocy wytwórczych w zakresie energii elektrycznej w oparciu o technologie gazowe i produkcję w formule kogeneracji – z 345 MWe do 1400 MWe.

  PKN Orlen, przedstawiając w listopadzie 2012 r. nową strategię podał, iż w latach 2013-17 planuje wydać na inwestycje w grupie kapitałowej 22,5 mld zł, w tym 4,2 mld zł na energetykę.