Pilz PSS 4000 – System sterowania ze złączem PROFIBUS-DP

Od teraz jako nowy element systemu automatyzacji PSS 4000 dostępny jest system sterowania PSSuniversal PLC z SafetyNET p i złączem PROFIBUS-DP. To pozwala na integrację systemu sterowania z już istniejącą architekturą PROFIBUS-DP.

Funkcje PSSuniversal PLC z nowym złączem:

  • Komunikacja z innymi urządzeniami SafetyNET p (system sterowania PSSuniversal PLC ze złączami SafetyNET p, system wejść/wyjść PSSuniversal I/O, switche, …)
  • Połączenie komunikacyjne poprzez PROFIBUS-DP realizowane jest jako funkcja slave

Przegląd najważniejszych cech:

  • Funkcje standardowe i fail safe
  • Programowanie w języku PAS IL (lista poleceń) wg PN-EN/IEC 61131-3, a w przyszłości za pomocą edytora graficznego PASmulti
  • Programowanie poprzez Ethernet TCP/IP
  • Podłączenie do wielu modułów peryferyjnych PSSuniversal dla funkcji standardowych i bezpieczeństwa