Pierwsze zezwolenie w SSE „Starachowice” w 2012 r.

    SSE „Starachowice” wydała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy firmie Fast Facade Sp. z o.o.
    Spółka planuje uruchomić produkcję nowoczesnych wyrobów ceramicznych dla budownictwa w postaci paneli izolacyjno-elewacyjnych w podstrefie Starachowice. Firma poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 060 000 zł zatrudniając co najmniej 5 pracowników.
    W ubiegłym roku w obszarze SSE „Starachowice” wydano 12 zezwoleń na działalność gospodarczą o wartości co najmniej 440 042 500 zł, które utworzą ponad 388 nowych miejsc pracy.