Pierwsze wydanie Almanachu Produkcji w Polsce 2010

  Ukazało się już drukiem pierwsze wydanie Almanachu Produkcji w Polsce 2010. Chcemy w ten sposób wypełnić pewną lukę informacyjną dotyczącą firm oraz ich produktów oferowanych w Polsce dla różnych dziedzin przemysłu. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w Almanachu 2010 przydatne będą nie tylko potencjalnym klientom, ale i producentom, dystrybutorom i dostawcom usług dla przemysłu.
  Almanach Produkcji w Polsce 2010 jest w założeniu narzędziem stanowiącym pomoc w wyszukiwaniu niezbędnych informacji o firmach i ich produktach. Znajdują się w nim m.in. raporty dotyczące produktów i rynku, prezentacje firm i ich oferty, tabele pozwalające na szybkie odnalezienie danej firmy, produktu i usługi z dziedzin, takich jak: Utrzymanie Ruchu, Automatyka i Robotyka, IT dla przemysłu oraz Projektowanie.
  Odpowiednio w działach Utrzymania Ruchu oraz Automatyki dodatkowo zostały zamieszczone raporty związane z technologią RFID, sytuacją na rynku PLC, systemów wizyjnych, robotów przemysłowych, modułów We/Wy itp. Ponadto w pozostałych działach znajdą Państwo raporty związane z utrzymaniem ruchu oraz IT dla przemysłu.
  Ostatnie ponad 50 stron Almanachu zawiera (w formie tabel) szczegółowe zestawienie firm w poszczególnych działach, które umożliwia szybkie odnalezienie poszukiwanej firmy i uzyskanie informacji ? od adresu po oferowane produkty i usługi. W tym celu dla każdej z przedstawionych dziedzin przemysłu zamieszczono po dwie tabele ? indeks adresowy oraz indeks produktów i usług.
  Równolegle z wydaniem drukowanym zbieramy dane do wydania internetowego. Taki sposób dostępu na bieżąco zapewnia sprawniejsze przeszukiwanie bazy danych oraz natychmiastowe uzupełnianie i poprawianie wpisów. Zapraszamy również do dodania wpisu Państwa firmy do katalogu internetowego Almanach Produkcji w Polsce 2010 na stronie www.almanachprodukcji.pl.
  W bieżącym wydaniu Control Engineering Polska szczególnie polecam zapoznanie się z obszernym raportem poświęconym systemom HMI oraz SCADA. Na kilkunastu stronach autorka zebrała informacje związane z popularnością rozwiązań różnych producentów, motywacją zakupów, wielkością sprzedaży itp. Tekst uzupełniony wypowiedziami fachowców jest doskonałym źródłem informacji o tych systemach. Poza tym z pewnością zainteresują Państwa artykuły w pozostałych działach miesięcznika.
    
   Tomasz Kurzacz
   redaktor naczelny
   tk@controlengpolska.com