Pięć głównych obszarów zastosowania sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja szybko znajduje swoje miejsce w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw. Jak wynika z informacji opublikowanych przez firmę Accenture, wkrótce będzie na nią przypadało 25% wszystkich wydatków na technologie (1). Sztuczna inteligencja, która ludzką inteligencję rozszerza o efektywne przetwarzanie i precyzyjną analizę danych, umożliwia podejmowanie lepiej umotywowanych decyzji, natomiast automatyzacja usprawnia działania. 

Do ekspansji tych nowych technologii przyczyniły się trzy czynniki. Pierwszym z nich jest chmura, która zapewniła dostęp do dużej mocy obliczeniowej na żądanie.  Drugim ― rosnąca w zawrotnym tempie ilość danych (90% danych na całym świecie zostało utworzonych tylko w ciągu ostatnich dwóch lat), która przekroczyła masę krytyczną wymaganą do stosowania inteligentnych algorytmów będących podstawą sztucznej inteligencji i automatyzacji. Trzecim czynnikiem są nowe narzędzia, które firma może łatwo wdrożyć i zintegrować ze swoim środowiskiem informatycznym.

Od czego powinna zacząć firma, mając do wyboru tak dużą liczbę aplikacji dostępnych na rynku? To pytanie całkiem istotne, biorąc pod uwagę prognozy Forrestera, że w 2018 roku 75% projektów dotyczących sztucznej inteligencji nie spełni oczekiwań, ponieważ nie stworzy wymaganych modeli czynników operacyjnych? (2) Oto pięć najważniejszych obszarów, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji o zakupie tych nowych technologii:

1.  Osiąganie wymiernych korzyści w oparciu o dane: Żyjemy w świecie, w którym dane mają ogromne znaczenie, a potrzebne informacje muszą być dostępne w czasie rzeczywistym.  Gdy zbiory danych stają się coraz większe, nowe, zautomatyzowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają szybsze znalezienie „igły w stogu siana” oraz wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji do podjęcia odpowiednich działań.

2.  Wyrównanie sił w wojnie cybernetycznej: Kolejny obszar, na którym człowiek nie nadąża za technologiami, to bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Walka z szybko rozprzestrzeniającymi się zagrożeniami jest coraz trudniejsza. Przedsiębiorstwa będą potrzebować sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby szybko i skutecznie wykrywać przypadki naruszenia bezpieczeństwa, anomalie w pracy systemu i luki w zabezpieczeniach.

3.  Doskonalenie działań operacyjnych: Chmura upraszcza wiele procesów, ale na niektórych obszarach wprowadza dodatkowy wymiar, co informatykom utrudnia optymalizację i zapobieganie awariom. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele zadań związanych z monitorowaniem i kontrolą, które są niezbędne do zapewnienia efektywnej pracy systemu.

4.  Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa: Funkcje sztucznej inteligencji wbudowane w najważniejsze aplikacje biznesowe, takie jak systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), zasobami ludzkimi (HCM) i łańcuchem dostaw (HCM) lub systemy sprzedaży i marketingu, umożliwiają specjalistom ze wszystkich działów firmy podejmowanie decyzji w sposób prostszy i bardziej efektywny.

5.  Kreowanie konwersacji z wykorzystaniem czatu: Korzystanie ze sztucznej inteligencji dobrze jest rozpocząć od chatbotów, zwłaszcza że coraz większe znaczenie ma jakość obsługi klienta. W 2018 roku stanie się ona najważniejszym polem walki między konkurentami na rynku. Dostępne są już nowe platformy z obsługą sztucznej inteligencji, które umożliwiają szybkie i łatwe trenowanie inteligentnych botów bez potrzeby angażowania specjalistów.

Arkadiusz Kuczorski zajmuje stanowisko CTO w firmie Oracle Polska


1) https://blogs.nvidia.com/blog/2017/12/03/ai-headed-2018/
2) https://go.forrester.com/wp-content/uploads/Forrester-2018-Predictions.pdf