Pepperl+Fuchs prezentuje pierwszy switch z obsługą Ethernet Advanced Physical Layer

Komunikacja ethernetowa w zakładach przetwórczych

Ethernet-APL będzie wyglądał znajomo dla użytkowników w przemyśle przetwórczym. Łączy w sobie dwie dobrze znane technologie: Ethernet do bezproblemowej, równoległej komunikacji oraz dwuprzewodowy kabel zapewniający ochronę przeciwwybuchową w obrębie zakładu. Ethernet-APL umożliwia zatem cyfryzację oprzyrządowania.

Ethernet-APL ulepsza komunikację sieciową w tym specjalnym środowisku. Standaryzacja Ethernetu na bazie kabla dwużyłowego, wspierana przez dwunastu znanych dostawców, umożliwia stosowanie długich kabli komunikacyjnych z równoczesną transmisją zasilania oraz zapewnia samoistne bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Ethernet-APL eliminuje bariery w przepływie danych, upraszcza projekty oraz pozwala na szybsze uruchamianie instalacji, utrzymanie ich sprawności i lepsze zarządzanie ryzykiem.

Pierwszy switch FieldConnex dla Ethernet-APL

Po zakończeniu standaryzacji, technologia jest dostępna zarówno dla dostawców, jak i użytkowników. Współpraca zaowocowała również w zakresie testów zgodności, którym poddawani są producenci. Zapewnia to interoperacyjność i wysoki poziom niezawodności. Dostępne są już pierwsze komponenty infrastruktury, takie jak switch Ethernet-APL. Jest to switch do montażu na szynie DIN, mogący pracować w strefie 2. Połączenia urządzeń obiektowych mogą mieć długość do 200 m i są samoistnie bezpieczne dla obszarów Zone 2 (Ex ic). FieldConnex zapewnia niezawodną komunikację cyfrową w obszarach zakładów przetwórczych oraz jest objęty najwyższej klasy wsparciem technicznym ekspertów z firmy Pepperl+Fuchs.


Pepperl+Fuchs