Panasonic we współpracy z Yotta ? kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami

Panasonic nawiązał współpracę z firmą YOTTA ? wiodącym dostawcą oprogramowania i usług w obszarze internetowego zarządzania zasobami komunalnymi i infrastrukturą. W ramach współpracy opracowana przez YOTTA aplikacja Alloy będzie dostępna wraz z urządzeniami TOUGHBOOK. Rozwiązanie umożliwi korzystanie z danych oraz najnowszych technologii czujników i IoT w celu sprawniejszego realizowania zadań, jak np. zarządzanie odpadami i recykling, zarządzanie terenami zielonymi, sprzątanie ulic, zarządzanie autostradami, flotą pojazdów i nieruchomościami, a także inspekcje i licencje w obszarze ochrony środowiska.

Stworzona przez YOTTA platforma Alloy zapewnia integrację procesów dzięki łączności pomiędzy systemami i pracownikami a zasobami (które mogą obejmować dowolne zasoby, jak uliczne latarnie i kosze na śmiecie, ale również poszczególne nieruchomości czy drzewa w parku). Dzięki temu rozwiązanie umożliwia optymalizację wyników operacyjnych i podniesienie efektywności. Alloy może przykładowo odbierać zgłoszenia serwisowe, automatycznie uruchamiać procesy zatwierdzania i przeglądu oraz generować zlecenia, które są optymalizowane na podstawie dostępności sprzętu, pojazdów, pracowników i miejsca wykonania usługi.

Pracownicy mobilni wyposażeni w wytrzymałe tablety lub inne przenośne urządzenia z serii TOUGHBOOK z systemem operacyjnym Android mogą otrzymywać automatyczny harmonogram prac z funkcjami optymalizacji trasy, raportowania i informacji zwrotnych. Jednocześnie urządzenia Panasonic z serii TOUGHBOOK przystosowane są do pracy w każdych warunkach, dzięki wytrzymałej obudowie, wyświetlaczom czytelnym również w świetle słonecznym, a także licznym funkcjom i urządzeniom peryferyjnym, które ułatwiają pracę w terenie.

– Zarządzanie zasobami przez Internet to podstawa dla władz lokalnych i innych organizacji, które chcą skuteczniej i wydajniej realizować swoje usługi ? mówi Anique Bravenboer, Alliance Manager w firmie YOTTA.
– Gdy chodzi o bieżące zarządzanie odbiorem śmieci, konserwację latarni ulicznych czy pielęgnację drzew, aplikacja Alloy jest idealnie zaprojektowana do obsługi złożonych danych, co ułatwia pracę każdemu – od dyspozytorów w centrali aż po pracowników w terenie
.

Alloy i wzmocnione urządzenia TOUGHBOOK zapewniają firmom i organizacjom z branży usług środowiskowych różnorodne korzyści.

Gospodarka odpadami i recykling ? oprogramowanie służące do monitorowania realizacji zadań i otrzymywania aktualizacji od zespołów odbierających śmieci. Możliwość stworzenia automatycznych odpowiedzi na zgłoszenia wraz z przekazywaniem powiadomień użytkownikom. Import danych i informacji z innych obszarów działań, istotnych dla zarządzania odpadami, jak planowane roboty drogowe czy rozkłady jazdy w transporcie publicznym.

Tereny zielone ? możliwość tworzenia standardowych zadań i kontroli. Przydzielanie czasu i zasobów do poszczególnych zadań. Prosta kontrola i zarządzanie budżetem na bieżące prace.

Zarządzanie flotą pojazdów ? dostęp mobilnych zespołów do danych w czasie rzeczywistym oraz łączność z centralą. Możliwość zarządzania zadaniami przez dyspozytora w ramach przydzielania czynności znajdującym się najbliżej pracownikom lub pojazdom. Planowanie cyklicznych kontroli i działań w zarządzaniu flotą wraz z budżetem dla każdego pojazdu i obszaru usług. Zarządzanie pojazdami wypożyczonymi w celu prowadzenia pełnej wymaganej dokumentacji dla takich zasobów.

Zarządzanie autostradami ? dostęp do informacji o harmonogramie prac oraz raporty z ich wykonania w czasie rzeczywistym. Bezpośrednie zgłaszanie czasu pracy i kosztów remontów w systemach fakturowania. Zapis obrazów i filmów dokumentujących stan zasobów dla potrzeb archiwalnych.

Kontrole i licencje środowiskowe ? zapisywanie i zarządzanie harmonogramem wizytacji i zadań. Archiwum korespondencji z klientami, w tym realizowanych zleceń. Raportowanie i wymagane informacje zwrotne. Prowadzenie zaplanowanych i doraźnych kontroli przez pracowników mobilnych. Zarządzanie zadaniami zleconymi, jak kontrole sanitarno-epidemiologiczne, kontrole poziomu hałasu i innych zakłóceń, kontrole poziomu zanieczyszczenia na zlecenie władz lokalnych, a także udzielanie licencji.

Więcej informacji o aplikacji Alloy firmy YOTTA można znaleźć na stronie: https://weareyotta.com/software/alloy/.


Panasonic