Pakowanie jaj przez roboty

Nowy system ustawia napełnione i zamknięte wytłaczanki z jajami na przenośniku odbiorczym. | Źródło: CKF Systems

Zastosowanie zrobotyzowanego paletyzera do pakowania świeżych jaj zwiększa bezpieczeństwo i wydajność tego procesu, a jednocześnie obniża jego koszty.

Systemy pakujące i paletyzujące jaja, zainstalowane przez dużego dostawcę tych produktów spożywczych w dwóch jego zakładach, potwierdziły bezproblemowe działanie i ulepszenie operacji pakowania i paletyzowania. Klientem CKF Systems (brytyjskiego dostawcy systemów automatyki i robotyki) jest pewna firma z długimi tradycjami, będąca jednym z głównych dostawców jaj do wielu sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii. Zrobotyzowane systemy pakujące i paletyzujące zostały zainstalowane przez CKF Systems u klienta w celu zautomatyzowania procesu pakowania, zmniejszenia liczby uszkodzonych jaj, zwiększenia wydajności pakowania oraz zredukowania ilości pracy ludzkiej przy pakowaniu.

Pakowanie produktów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne

Nowy system zainstalowano w istniejącym u klienta systemie pakowania jaj, produkcji firmy Moba. System ten napełnia jajami wytłaczanki o różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów, a następnie zamyka klapki opakowań. Do tej pory doprowadzano zapakowane w ten sposób jaja do stanowisk dalszego pakowania ręcznego. Nowy system ustawia napełnione i zamknięte wytłaczanki na przenośniku odbiorczym, którego konfiguracja jest określana przez bieżące wymagania produkcyjne.

Zautomatyzowane rozwiązanie zawiera system wizyjny, który sprawdza, czy w opakowaniu umieszczono produkty o właściwym terminie przydatności do spożycia i czy klapka została zamknięta. Jeśli klapka nie jest zamknięta albo data przydatności jest niewłaściwa lub w ogóle jej nie ma, produkt jest odrzucany i wysyłany do przenośnika transportującego wadliwe produkty w celu utylizacji. Zautomatyzowanie tego procesu oznacza, że wadliwy produkt jest niezwłocznie usuwany z linii. Zapobiega to wysłaniu go do klienta i zapewnia wysyłanie tylko produktów o odpowiedniej jakości.

Jeśli produkt przechodzi test jakości, wytłaczanka z jajami jest umieszczana na przenośniku systemu sortowania, który przenosi produkt i ustawia go we właściwej orientacji. Jest on wtedy gotowy do przesłania przenośnikiem do urządzenia rozdzielającego opakowania. Jeśli np. dwie wytłaczanki po sześć jaj są złączone i muszą być rozdzielone, maszyna rozcina połączenie wytłaczanek za pomocą noża, bez uszkadzania jaj. Rozdzielacz może ciąć opakowania wykonane zarówno z pulpy papierowej, jak i z tworzyw sztucznych. Rozwiązanie posiada urządzenie do ustawiania produktów w odpowiedniej odległości od siebie, które wykorzystuje pneumatyczne zawory zatrzymujące do zapewnienia, że została ustawiona odpowiednia przestrzeń pomiędzy wytłaczankami z jajami lub grupami wytłaczanek. Umożliwia to właściwe zorientowanie opakowań lub skierowanie ich do odpowiednich torów na przenośniku.

Napotkaliśmy wiele problemów podczas planowania i wdrażania tego projektu z powodu korzystania z różnych materiałów opakowań ? mówi Chris Young, inżynier projektu w firmie CKF Systems. ? Różne materiały zachowują się różnie na przenośnikach. Konieczne było opracowanie systemu, który jest w stanie obsługiwać opakowania wykonane z różnych materiałów. Aby rozwiązać ten problem, zastosowaliśmy taśmy przenośników wykonane z różnych materiałów oraz teksturowanie powierzchni taśm.

Paletyzowanie wytłaczanek z jajami

Przenośnik rolkowy z napędem łańcuchowym przesuwa kartony z jajami do zrobotyzowanego przenośnika sortującego. Ten przenośnik z taśmą modułową zawiera enkoder, który śledzi położenie wytłaczanek, umożliwiając robotowi sortującemu układanie opakowań w odpowiedniej pozycji i w ten sposób uzyskuje się wymagany zestaw opakowanych produktów. System pakujący wykorzystuje zrobotyzowany system sortujący ABB IRB 1200, który jest tak zaprogramowany, aby układał wytłaczanki z jajami według specyficznych wzorców na przenośnikach sortujących z taśmami modułowym, jak to jest wymagane przez robota pakującego. Typ wytłaczanki i typ pojemnika, w który są pakowane kartony, determinuje wzorzec zestawu opakowań, według którego pracuje robot sortujący.

Gdy wytłaczanki zostaną ułożone w odpowiedniej pozycji na przenośnikach sortujących z taśmami modułowymi, zostają przetransportowane na przenośnik zestawów opakowań. Wytłaczanki zostają prawidłowo zorientowane przez robota sortującego. Jeśli odstępy pomiędzy wytłaczankami nie są takie, jak wymagane przez robota pakującego, serwonapęd układu sortującego wykorzystuje pneumatyczne zawory zatrzymujące do zapewnienia, że prawidłowa liczba wytłaczanek z prawidłowymi odstępami została ustawiona na przenośniku i jest gotowa do zbierania przez robota pakującego. Typ wytłaczanki oraz typ pojemnika, do którego są wkładane wytłaczanki, determinują liczbę i wzorzec wytłaczanek.

Gdy wytłaczanki z jajami zostaną pogrupowane według wymaganego wzorca, robot podnosi grupę wytłaczanek z jajami z każdego strumienia i umieszcza je w wybranym pojemniku dla określonej partii produkcyjnej. W przypadku dużych kontenerów (np. do transportu morskiego) są one odbierane i transportowane za pomocą wózków widłowych, tak więc mogą być od razu przewiezione do supermarketu. Jeśli natomiast wytłaczanki pakowane są w kartony ekspozycyjne, to po napełnieniu są one automatycznie odbierane z gniazda robota za pomocą systemu przenośników i przesyłane do paletyzowania.


Jennifer Halliday, kierownik ds. marketingu w firmie CKF Systems.