Oszczędzanie przez sortowanie

Rozwiązanie do w pełni automatycznego sortowania wyciętych blach (fot. Remmert)

Kompletowanie zamówień jako istotny element koncepcji przepływu materiałów

Obecnie wiele firm produkcyjnych stoi przed wyzwaniem związanym z organizacją dużej liczby elementów o nietypowych wymiarach, np. blach. Ich sortowanie może okazać się niełatwe, w szczególności mając na względzie ryzyko kosztownych uszkodzeń. Jest to jednak ważny element całego procesu przepływu materiałów i dlatego warto pomyśleć o automatyzacji, która pozytywnie wpłynie na płynność segregacji poszczególnych materiałów, a tym samym pozwoli na oszczędności.

Produkty przemysłowe muszą przejść często długą drogę z miejsca produkcji do magazynu, a następnie finalnej palety, wysyłanej do klienta. Ogólnoświatowe trendy wymuszają na firmach optymalizację kosztów na każdym etapie, zarówno związanym ze sposobem magazynowania i transportu wewnętrznego, jak i późniejszym sortowaniem. – Sprawne kompletowanie zamówień wpływa nie tylko na szybszą dostawę, ale także na płynną pracę maszyn obróbczych, które dostarczają finalne materiały, takich jak np. lasery – podkreśla Paweł Zieliński, Dyrektor Generalny Remmert w Europie Wschodniej. – Wzajemna współzależność sprawia, że automatyzacja procesów sortowania może pozytywnie wpłynąć na efektywność samych maszyn i przynieść znaczne oszczędności ? dodaje.

Sortowanie dla małych?

Warto podkreślić, że spójna koncepcja przepływu materiałów może podnieść wydajność nie tylko w dużych firmach, ale także mniejszych. W przypadku niewielkich przedsiębiorstw automatyzacja choćby części procesów związanych z sortowaniem wiąże się ze zwiększeniem efektywności. Przy produkcji mniejszych i krótszych serii, automatyzacja pozwalająca na podniesienie wydajności urządzeń takich jak np. lasery jest szczególnie ważna. Zakup tego typu maszyny jest bowiem kosztowny i może wiązać się ze znacznym nakładem środków, który będzie mocniej odczuwalny dla mniejszego przedsiębiorcy. Optymalizacja wynikająca z wdrożenia rozwiązań do automatyzacji sortowania daje szybszy zwrot inwestycji, także tych związanych z zakupem urządzeń zewnętrznych (maszyn, wykrawarek, laserów, itp.).

Przykładowo, posiadając automatyzację do zaopatrywania w materiały systemów laserowego cięcia blach i odbierania z nich arkuszy, wycięty element może natychmiast trafić w obszar sortowania. Jednym z rozwiązań, które może być zastosowane w tym przypadku jest przenośnik taśmowy, który pozwala na szybkie manualne sortowanie wyciętych elementów i ażuru blach. Przy wyborze tego typu systemu, warto zwrócić uwagę czy możliwa jest regulacja wysokości taśmy, która pozwoli zapewnić operatorowi przyjazną dla pleców postawę ciała podczas całego procesu, a tym samym komfort pracy. Według szacunków, w przypadku przenośników posiadających takie udogodnienie, jak również regulowany rytm przesuwania taśmy, czas sortowania może zostać skrócony o nawet 35 proc.

Automatyzacja może także umieszczać wycięte blachy bezpośrednio w magazynie ? pozwala to na nieustanną pracę maszyn i wypełnianie magazynu buforowego, np. w nocy. Następnie, proces sortowania za pomocą przenośnika taśmowego może odbywać się rankiem kolejnego dnia, pozwalając podnosić efektywność pracujących w sposób ciągły urządzeń, bez przerw spowodowanych przeładunkiem lub ponownym składowaniem.

? i dużych firm

Istnieją także systemy odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw, dla których istotna jest całkowita automatyzacja ? w przypadku zamówień na ogromną skalę, rozwiązania manualne mogą bowiem okazać się niewystarczające. Automatyczne moduły zajmują się sortowaniem elementów, samodzielnie pobierają je w dowolnej kolejności z palety, układając następnie na odpowiednie wózki. Dobrze jest zwrócić uwagę czy instalacja takiego rozwiązania nie wymaga wymiany oprzyrządowania ? pozwoli to na znaczną oszczędność czasu. Automatyczne systemy są intuicyjne, nie potrzebują zatem wielu pracowników do obsługi, co także pomaga w optymalizacji kosztowej. Najlepsze rozwiązania cechuje modułowa budowa, która pozwala na dowolny, najbardziej odpowiedni dla danego środowiska produkcyjnego, wybór lasera.

Decydując się na system sortujący, warto jest skorzystać z pomocy eksperta, który przeanalizuje i określi potrzeby, możliwości i cele przedsiębiorstwa w tym zakresie. – Należy wziąć pod uwagę fakt, że system ten ma służyć długofalowo ? modułowa budowa pozwoli na łatwą rozbudowę w kolejnych latach oraz zapewni komfort doboru zewnętrznych maszyn, niezależnie od ich producenta czy daty produkcji ? radzi Paweł Zieliński z firmy Remmert. – Warto pamiętać, że uwzględnienie automatyzacji sortowania w koncepcji przepływu materiału pozwala na wymierny wzrost wydajności i znaczne oszczędności, przy maksymalnej gwarancji efektywności w przyszłości ? dodaje.


Remmert