Obszary zastosowań radiomodemów

Zastosowanie łączności bezprzewodowej w systemach przemysłowych
z roku na rok staje się coraz bardziej powszechne.
Wzrost wymagań w zakresie gromadzenia danych i kontroli pracy urządzeń, wraz z porównaniem kosztów budowy sieci kablowej czy też kosztów użytkowania publicznych płatnych usług operatorów telefonicznych powoduje ciągły wzrost liczby zastosowanych w Polsce radiomodemów fińskiej firmy Satel. Szeroka gama urządzeń umożliwia dobór optymalnego rozwiązania zarówno dla dużych systemów o znacznym stopniu rozproszenia (sięgającym kilkudziesięciu kilometrów), takich jak sieci wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze czy gazociągi, jak i w małych systemach, przesyłających dane w wymagających warunkach hal przemysłowych. 
Na podstawie danych uzyskanych od użytkowników bezprzewodowych sieci szeregowych w Polsce opracowane zostało zestawienie przedstawiające obszary zastosowań radiomodemów Satel w 2005 roku. Przy tworzeniu zestawienia uwzględnione zostało rzeczywiste zastosowanie urządzeń, a nie branża, w zakresie której działa dana firma. Przykładowo, jeśli dwa systemy łączności radiomodemowej pracują w hucie stali, ale jeden z nich służy do zbierania danych z odległej pompowni wody, a drugi do komunikacji pomiędzy suwnicami przenoszącymi arkusze blachy, to takie instalacje zostały przypisane odpowiednio: pierwsze ? do branży wodno-kanalizacyjnej, drugie ? do komunikacji w halach produkcyjnych, a nie do hutnictwa.
                      Procentowy wzrost sprzedaży radiomodemów
Satel w Polsce w odniesieniu do 1999 r.

Jak wskazują wyniki analizy rynkowej, prawie połowa pracujących radiomodemów obsługuje systemy monitoringu i telemetrii obiektów wodno-kanalizacyjnych. Powszechność stosowania radiomodemów w tej branży wiąże się przede wszystkim z dużym rozproszeniem obiektów (pompowni, studni itd.) i potrzebą ciągłej kontroli w czasie rzeczywistym parametrów pracy systemu. Dotychczasowi użytkownicy tych rozwiązań doceniają ponadto niezależność własnych systemów od zewnętrznych operatorów, mając pewność, że ich system będzie pracował poprawnie ? niezależnie od stopnia obciążenia sieci telefonicznej, a więc również w okresach przeciążeń świątecznych, jak i ? co ważniejsze ? w sytuacjach kryzysowych.
Pod szerokim pojęciem branży energetycznej w zestawieniu zostały uwzględnione zarówno systemy monitoringu przesyłu energii elektrycznej, jak i telemetria sieci ciepłowniczej. W tych obszarach zastosowań w ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania systemami zdalnego odczytu urządzeń i telesterowania, jednakże projekty często są przekładane ze względu na bieżące remonty ?wiekowych? sieci ciepłowniczych. Paradoksalnie brak funduszy powoduje, iż wszelkie awarie oraz inne nieprawidłowości takich systemów niosą za sobą wysokie koszty (straty energii, kary umowne), które można byłoby ograniczyć przez skrócenie czasu wykrycia awarii czy znalezienie nieuczciwego odbiorcy energii, właśnie stosując system monitoringu i zdalnego sterowania.
Na uwagę zasługują ponadto instalacje w branżach niezwiązanych bezpośrednio z przemysłem, takich jak: systemy GPS, wojsko, policja, marynarka czy systemy ochrony mienia.
Obecnie na rynku można spotkać różne rozwiązania przesyłu danych z rozproszonych obiektów (łączność radiowa, linie dzierżawione, GSM), dlatego przy wyborze rozwiązania należy zwrócić uwagę nie tylko na koszty początkowe wdrożenia, ale i na koszty eksploatacji każdego z nich. Jest to tym bardziej istotne przy projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, gdyż zakup urządzeń może wchodzić w skład dotowanej inwestycji, w przeciwieństwie do późniejszych, często niebagatelnych kosztów eksploatacji systemu.
Tomasz Kochanowski jest specjalistą ds. sprzedaży
w Dziale Telemetrii i Sieci Przemysłowych
w firmie ASTOR sp. z o.o.


Artykuł jest przedrukiem
z Biuletynu Automatyki nr 47 (1/2006)