Obniżenie kosztów i poprawa jakości energii elektrycznej przez optymalne zarządzanie kompensatorami i filtrami za pomocą systemu nadzoru IC-View

Rozwój technologii w przemyśle wymusza stosowanie coraz bardziej wydajnych i skomplikowanych maszyn czy linii produkcyjnych. Wyższej jakości energii wymagają także biurowce i serwerownie. Jednak instalacje i urządzenia zwykle stosowane w tych obiektach w dużej części odpowiadają za pogorszenie jakości energii i znaczny wzrost ponoszonych kosztów. Błędy projektowe lub eksploatacyjne często są powodem podwyższonych wartości wyższych harmonicznych oraz nadmiernych strat w transformatorach. Zjawiska te sprzyjają szybszej degradacji urządzeń (takich jak zasilacze serwerów, UPS-y, baterie kondensatorów i transformatory) oraz mogą doprowadzić do eksplozji i pożaru w systemie zasilania obiektu. Do ponoszenia wyższych kosztów za energię, przez generowanie dodatkowych strat mocy czynnej przyczyniają się również nieprawidłowo dobrane urządzenia do kompensacji mocy biernej.
Aby zapewnić prawidłową współpracę z siecią różnych urządzeń służących do poprawy jakości energii, a tym samym wyeliminować straty wynikające z wzajemnie wykluczających się działań, powstała cała rodzina systemów nadzoru sieci zasilającej i innych mediów o nazwie IC-View®. Systemy z tej grupy nadzorują m.in. pracę pasywnych, aktywnych i hybrydowych filtrów wyższych harmonicznych, baterii kondensatorów i kompensatorów nadążnych. Monitorując parametry jakości energii w wybranych punktach układu zasilania, sterują kompensatorami i filtrami tak, aby ograniczyć koszty energii. Zabezpieczają również przed uszkodzeniem lub zniszczeniem kosztowne linie produkcyjne i sprzęt informatyczny. Potencjalne zagrożenia są natychmiast wykrywane i neutralizowane, przy jednoczesnym powiadomieniu służb technicznych odbiorcy. Za wykrywanie zagrożeń i rejestrację zakłóceń odpowiedzialne są analizatory jakości energii typu PM 175 lub PM 172, posiadające rozbudowany system analizy harmonicznych, flickerów i współczynników strat w transformatorach. Urządzenia te są wyposażone m.in. w oscyloskop cyfrowy zdolny do rozpoczęcia zapisu krzywych jeszcze przed wystąpieniem zakłócenia. Możliwa jest też współpraca z istniejącymi w firmie zabezpieczeniami elektroenergetycznymi.
System IC-View®, poza sterowaniem kompensatorami i filtrami wyższych harmonicznych, jest często wykorzystywany do rozliczania energii i innych mediów, takich jak gaz, sprężone powietrze, woda itp., dla wszystkich działów, a nawet dla poszczególnych maszyn. Dzięki temu łatwiejsze jest kontrolowanie efektywności energetycznej dla każdego wytwarzanego produktu. Odchylenia od ustalonego poziomu kosztów lub innych parametrów są natychmiast rejestrowane i przekazywane osobom odpowiedzialnym. Zakres otrzymanej informacji jest dostosowany do wcześniej zdefiniowanego poziomu dostępu dla danego użytkownika.
System IC-View® pozwala na przeprowadzenie zaawansowanych operacji na dużych zbiorach danych, ułatwia tworzenie niezbędnych w gospodarce energetycznej przedsiębiorstwa analiz finansowych. Umożliwia prognozowanie zużycia energii i innych mediów na kolejne okresy rozliczeniowe oraz zastosowanie analiz taryfowych, włącznie z porównywaniem ofert dostawców energii lub innych mediów. System zarządzania i nadzoru IC-View® jest w pełni skalowalny, zatem użytkownik może zacząć optymalizację swojej sieci od niewielkiej aplikacji, rozbudowując ją w miarę potrzeb, liczby posiadanych urządzeń i możliwości, aż do dużej platformy obsługującej wiele zakładów położonych w różnych lokalizacjach i zasilanych przez różnych operatorów. Dostęp do raportów i danych jest możliwy również przez urządzenia mobilne. Dzięki zastosowaniu systemu IC-View® firmy osiągają oszczędności energii i innych mediów, na poziomie nawet do kilkunastu procent.
Autor: Tomasz Biernacik