O bezpieczeństwie przemysłowym na SAFETY AUTOMATION

  Blisko 120 osób uczestniczyło w konferencji  Safety Automation, która odbyła się w dniach 12-13.12.2017 w Kielcach. Partnerem Merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34, a Partnerem Technologicznym wydarzenia była firma Siemens.
  Konferencja otwarta została przez Wiesława Monkiewicza z firmy Siemens, który w swoim wystąpieniu nawiązał do najszybszego od 6 lat wzrostu rynku dostarczanych przemysłowi maszyn oraz zwrócił uwagę na szczególne miejsce Polski w tym trendzie.
  Polski przemysł w ostatnim czasie odnotował jeden z najwyższych wzrostów na świecie, zarówno biorąc pod uwagę zarówno urządzenia elektryczne jak i mechaniczne ? mówi Wiesław Monkiewicz z firmy Siemens, gospodarz konferencji. ? Przyczyn tak dynamicznego wzrostu można upatrywać w przyspieszeniu gospodarczym, oraz w trwającej czwartej rewolucji przemysłowej, która z technologicznego punktu widzenia jest prawdziwym przełomem.  Bardzo ważnym aspektem tej zmiany jest to, aby technologiczny postęp niósł ze sobą nowoczesne działania, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w nowym środowisku, w którym człowiek i maszyna muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości ? dodaje Monkiewicz.

  Uczestnicy wydarzenia bardzo wysoko ocenili merytoryczny poziom konferencji. Za najciekawsze wystąpienie uznana została prelekcja Marka Kamińskiego z Urzędu Dozoru Technicznego,  poświęcona praktycznemu stosowaniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. W wystąpieniu zaprezentowane zostały standardy bezpieczeństwa uregulowane Dyrektywą Maszynową, przedstawiono także  zadania prowadzące do spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej. 
  Duże zainteresowanie uczestników wzbudził również referat Marka Trajdosa, Prezesa Klubu Paragraf 34, poświęcony zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu maszyn. W referacie zaprezentowane zostały normy prawne dotyczące tego zagadnienia oraz kompleksowa analiza możliwych przyczyn. W wystąpieniu największy nacisk położono na sposoby zapobiegania nieplanowanemu uruchomieniu, spowodowanemu zarówno błędem operatora jak i uszkodzeniem układu sterowania bezpieczeństwem.

  Za bardzo dobre uczestnicy uznali również wystąpienie Radosława Goneta, z firmy EcoMS Consulting, w którym zaprezentowane zostały planowane zmiany z zakresu bezpieczeństwa maszyn, zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy oraz konsekwencje prawne, jakie wniosą one do sfery bezpieczeństwa technicznego.
  Niezwykle cenne dla konferencji jest merytoryczne zaangażowanie instytucji państwowych, które w swoją misję wpisane mają czuwanie nad bezpieczeństwem przemysłowym. ? mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. ? Prelekcje wygłoszone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji. 
  Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ? Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Partnerami konferencji były firmy Automatech, Baumer, Cert Partner oraz Stoltronic.
  Źródło: Organizator