Nowe wersje urządzeń SATELCODE I SATELNODE

21 kwietnia 2004 r.

Firma Satel Oy wprowadziła nowe wersje urządzeń radiowej transmisji informacji alarmowych Satelcode i Satelnode

  Urządzenia przeznaczone są do tworzenia prostych i rozbudowanych systemów przekazywania sygnałów binarnych lub alarmów drogą radiową na obszarze od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Systemy takie wykorzystywane są do ochrony ludzi i mienia (zabezpieczenia przeciw pożarom i włamaniom, monitoring), a także do zdalnego przekazywania sygnałów sterujących.
Prosty system przesyłania alarmów (pojedyncza komórka) składa się z odbiornika (Satelnode X8S) oraz dowolnej liczby nadajników sygnałów alarmowych (Satelcode 8i). Każdy nadajnik ma swój adres pozwalający na jednoznaczne identyfikowanie i lokalizowanie komunikatów alarmowych przezeń nadawanych. Przekazane komunikaty alarmowe mogą być przesłane do odpowiednio oprogramowanego komputera lub/i wykorzystane do uaktywnienia wyjść przekaźnikowych odbiornika.
Nowe nadajniki Satelcode 8i posiadają 8 wejść alarmowych. Charakteryzują się mocą do 4 W.
Odbiorniki Satelnode X8S wyposażone są w osiem wyjść przekaźnikowych, które mogą być uaktywniane po odebraniu określonych komunikatów alarmowych. Odebrane dane mogą także zostać wysłane na port RS0-232 odbiornika.
Budowa oraz późniejsza obsługa systemów opartych na urządzeniach firmy Satel jest szybka i efektywna. Konfiguracja poszczególnych urządzeń jest prosta i nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi. W środowisku miejskim maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami pojedynczej komórki systemu wynosi najczęściej około 3 kilometry. W terenie niezabudowanym można osiągnąć odległości do 30 km.