Nowa Safety App firmy Phoenix Contact

Nowa Safety App jako pierwsza aplikacja tego rodzaju zawiera informacje oraz pomoc dla konstruktorów maszyn dotyczące realizacji postanowień Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Pozwala się ona zoriento¬wać, w jakim zakresie maszyna lub instalacja odpowiada stawianym wymogom. Lista kontrolna prowadzi użytkownika przez wszelkie istotne postanowienia Dyrektywy Maszynowej. W rezultacie otrzymuje on zestawienie kryteriów spełnionych jak i tych niespełnionych, które można następnie przesłać do komputera w formie pliku PDF celem dalszego opracowania.

Poza tym przedmiotowa aplikacja pozwala na przykład określić dla danego urządzenia bezpieczeństwa wymagany Performance Level (PLr) przy pomocy ryzykografu według normy EN ISO 13849-1 lub wartość MTTFd. Obie wartości pomagają użytkownikowi oszacować ryzyko zagrożeń oraz prawdopodobieństwo awarii funkcji bezpieczeństwa.

Dodatkowo, użytkownik aplikacji może skorzystać z najnowszych informacji ze świata technologii bezpie¬czeństwa funkcjonalnego, dostępnych na portalu Facebook. Wreszcie dzięki wbudowanej nawigacji może też znaleźć osobę kontaktową odpowiedzialną za bezpieczeństwo funkcjonalne w Phoenix Contact.