Niższe koszty zużycia energii z S-Monitoring

Dążenie do efektywności energetycznej to jeden z priorytetów w działalności wielu przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych. Zużyta energia, obok kosztów surowców, stanowi najwyższy koszt operacyjny w firmach produkcyjnych. Także w przedsiębiorstwach z innych sektorów gospodarki koszty zużycia energii i innych mediów stanowią znaczącą pozycję w zestawieniu wydatków. Działania zmierzające do ich zmniejszenia są traktowane coraz poważniej, ponieważ redukcja tych kosztów zwiększa rentowność firmy.
Rynek oferuje wiele różnorodnych rozwiązań do opomiarowania i monitoringu zużycia energii elektrycznej. W niniejszym materiale opisujemy jedno z nich ‒ system, przeznaczony do stopniowego wdrażania, jego instalacja nie rujnuje budżetu firmy, a zużycie energii elektrycznej monitorowane jest już od momentu podłączenia liczników.
S-Monitoring to przyjazne dla użytkowników rozwiązanie, opracowane przez szwajcarską firmę Saia Burgess Controls (SBC). Nie wymaga pracochłonnej konfiguracji, specjalnych narzędzi programistycznych, a jego obsługa ‒ zaawansowanej wiedzy. S-Monitoring to także nazwa aplikacji wizualizacyjno-sterującej opartej na stronach www, która jest zaimplementowana w urządzenia nadzorujące pracę systemu (panele operatorskie lub sterowniki PLC). A zatem S-Monitoring to rozwiązanie, które  łączy środowiska sprzętowe i programowe, a jego podstawowe elementy stanowią:

  • jednostka nadrzędna: sterownik PLC lub panel webowy,
  • liczniki energii elektrycznej Saia PCD z interfejsem S-Bus,
  • koncentratory liczników impulsowych PCD7.H104SE,
  • aplikacja wizualizacyjna wyświetlana w przeglądarce internetowej.

Unikalną cechą systemu S-Monitoring jest możliwość jego modyfikacji w zależności od potrzeb użytkownika. Zarówno algorytmy programu, jak i kształt wizualizacji mogą być konfigurowane za pomocą pakietu Saia PG5 Controls Suite, narzędzia do programowania i diagnostyki sterowników i paneli SBC.
Kolejną cechą rozwiązania jest możliwość prostego i szybkiego uruchomienia. S-Monitoring to tzw. system „out-of-the-box”, co oznacza to, że użytkownik nie musi wykonywać żadnej dodatkowej konfiguracji w celu jego uruchomienia. Funkcja automatycznego odczytu danych z liczników energii z interfejsem S-Bus zapewnia natychmiastowe monitorowanie zużycia zaraz po podłączeniu liczników do sterownika lub panelu. S-Monitoring bez problemu radzi sobie także z obsługą liczników dwukierunkowych i impulsowych (za pośrednictwem koncentratorów liczników impulsowych). Umożliwia to monitorowanie nie tylko zużycia energii elektrycznej, ale także wody, gazu, ciepła itp.
<—newpage—>S-Monitoring – dlaczego warto?
– bieżąca, wiarygodna informacja o zużyciu energii przez poszczególne urządzenia, maszyny, linie technologiczne lub podnajemców i in.
– stały monitoring napięcia i jakości zasilania,
– szybka reakcja w przypadku wystąpienia niewłaściwych parametrów poboru energii elektrycznej,
– weryfikacja informacji o zasilaniu pochodzących z zakładu energetycznego,
– oszczędność czasu na obsługę rozliczania energii, a także wyeliminowanie błędów powstających podczas zbierania i księgowania danych,
– możliwość obniżenia mocy zamówionej,
– elastyczne i indywidualne dopasowanie systemu do potrzeb i możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości.
Serce systemu S-Monitoring stanowi sterownik lub panel webowy Saia PCD (do nich podłączane są liczniki energii). Aplikacja realizująca funkcje S-Monitoringu jest dostępna bezpłatnie i wbudowana w sterowniki: E-Controller, PCD1.M2160 i PCD3.Power, a także panele webowe: E-Monitor i panele programowalne. Rozbudowane możliwości komunikacyjne sterowników i paneli obsługujących system S-Monitoring pozwalają na rejestrowanie danych z liczników energii z interfejsami M-Bus, Modbus i S-Bus, a także z wyjściami impulsowymi.
<—newpage—>Czytelna wizualizacja
Aplikacja S-Monitoring służy do rejestracji i kontroli zużycia, prezentacji w różnych ujęciach oraz udostępniania danych pomiarowych lokalnie i zdalnie. Aplikacja udostępnia wiele funkcji do szybkiej analizy danych odczytywanych z liczników np. porównywanie odczytów pomiędzy różnymi licznikami, w różnych przedziałach czasowych. Dane dotyczące zużycia i kosztów prezentowane są na czytelnych wykresach słupkowych. Istnieje także funkcja grupowania liczników, co pozwala na wygodną prezentację danych dotyczących np. danej instalacji, budynku i obiektu.
S-Monitoring rejestruje w pamięci sterownika dane z liczników w postaci plików CSV, dzięki czemu mogą być one pobrane na dysk twardy komputera i poddane zaawansowanej analizie np. w arkuszu kalkulacyjnym. Za pomocą darmowego programu S-Energy Report, na podstawie danych ze sterownika, można automatycznie generować raporty.
Dostęp do aplikacji wizualizacyjnej systemu jest kontrolowany. S-Monitoring ma zdefiniowane dwa poziomy użytkowników (o prawach administratora i gościa), dzięki czemu istnieje możliwość limitowania praw dostępu do niektórych danych aplikacji osobom niepowołanym.
Aplikacja udostępnia także funkcje automatycznego wysyłania SMS-ów lub e-maili z raportami do zdefiniowanej grupy odbiorców.
Funkcje aplikacji S-Monitoring:
– automatyczne wykrywanie liczników wpiętych do systemu,
– porównywanie zużycia z poszczególnych liczników i cykli rozliczeniowych (zestawienia tygodniowe, dzienne, miesięczne, roczne),
– łatwe tworzenie zestawień i raportów,
– wykrywanie szczytów mocy,
– rejestracja danych w plikach CSV,
– automatyczne wysyłanie e-maili z danymi i alarmami,
– zdalny dostęp przez www (za pomocą aplikacji Saia Microbrowser dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOs).
Elastyczna rozbudowa systemu
Elastyczność i otwartość pozwalają na łączenie systemu monitoringu zużycia energii w większe systemy oraz integrację z systemami MES, ERP czy BI. System S-Monitoring umożliwia również stopniowe wdrożenie i dopasowanie rozwiązania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Prace nad instalacją mogą być realizowane krok po kroku, bez konieczności ponoszenia początkowych, znaczących wydatków na prace inżynierskie i system informatyczny. Takie stopniowe działania dają wymierne efekty już od samego początku, po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu, którego rozbudowa jest możliwa w indywidualnym tempie. www.sabur.com.pl