Nauka i biznes – rozwój nowych produktów w ramach współpracy Europa Systems z ZUT w Szczecinie

W dniu 15.02.2022 r. Europa Systems zawarła umowę o współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

Z ramienia Europa Systems za projekt odpowiada zespół w składzie: Jarosław Szulgo, Sławomir Kucharski, Michał Bączek oraz z ramienia WIMiM: prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor i dr inż. Paweł Dunaj.

Umowa o współpracy obejmuje przeprowadzenie badań nad możliwością zastosowania kompozytowych kół łańcuchowych w zespołach zwrotnych przenośników produkowanych przez Europa Systems. Badania realizowane będą w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POIR.01.01.01-00-0166/21 “Inteligentny i modułowy zintegrowany system intralogistyczny wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania oraz gromadzenia i maszynowego przetwarzania danych”.

Zakres badań obejmuje zaprojektowanie oraz wytworzenie prototypowych kompozytowych kół łańcuchowych, które następnie poddane zostaną badaniom eksploatacyjnym.

Liderem zadania badawczego realizowanego przez WIMiM jest dr inż. Paweł Dunaj.

Projekty naukowo badawcze są elementem strategii Europa Systems, związanej z rozwojem nowych produktów w obszarach: automatyzacja magazynu i logistyka produkcji.

Podczas spotkania odbyła się również prezentacja możliwości badawczych i projektowych oraz wizja lokalna w labolatoriach ZUT w których testowane są najnowsze technologie m.in. z obszaru mechatroniki czy robotyki.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki jest jednym z pionierów wdrażania idei Przemysłu 4.0 w praktyce. Integrując zrobotyzowaną produkcję z technologiami informacyjnymi wspomaga procesy transformacji technologicznej przedsiębiorstw.

Więcej informacji: www.wimim.zut.edu.pl


Europa Systems