Napędy zintegrowane EMCA

 

Zintegrowany napęd EMCA dla pozycjonowania napędów elektromechanicznych składa się
z bezobsługowego silnika EC i z zabudowanego na tym silniku sterownika silnika. Pozwala to uniknąć stosowania długich kabli silnika, poprawia kompatybilność elektromagnetyczną, skraca czas instalacji i ogranicza wymagania przestrzeni zabudowy.