Największa plantacji biomasy w Europie na Pomorzu

    International Paper ogłosiła 19 marca br. podpisanie umowy z GreenWood Resources (GWR), na mocy której na Pomorzu powstanie największa w Europie plantacja biomasy.
    Odnosząc się do ogłoszonego projektu, Minister Środowiska Marcin Korolec powiedział: – jestem bardzo dumny, że to właśnie Polska została wybrana jako lokalizacja dla tej sztandarowej inwestycji. Jestem przekonany, że pomoże ona Polsce sprostać ambitnym europejskim celom związanym z rozwojem energii odnawialnej. Inwestycja ułatwi zapewnienie biomasy przemysłowi papierniczemu. Takie inicjatywy przyczyniają się do stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy, jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko naturalne i bioróżnorodność. Realizacja celów ochrony środowiska i rozwoju gospodarki zarazem jest kluczowym elementem polityki naszego rządu.
    Komunikat jest zwieńczeniem bardzo udanego pilotażowego projektu zarządzanego przez GWR Poland dla International Paper polegającego na prowadzeniu plantacji szybkorosnących hybryd topoli. Umowa zakłada dzierżawienie gruntów od lokalnych rolników w celu produkcji biomasy w trzy- i czteroletnim systemie rotacyjnym. Uprawa topoli poprawia wskaźnik ekologicznego wykorzystania gruntów oraz polepsza jakość gleby. Jednocześnie projekt pozwala na zwiększenie dochodów i poprawienie sytuacji finansowej lokalnych samorządów.
    Obecny potencjał produkcyjny biomasy w Polsce jest niewystarczający aby pokryć potrzeby przemysłu, który stoi w obliczu realizacji celów unijnej polityki energetycznej. Co więcej, rozwiązania systemowe w Polsce ograniczają ilość drewna, która mogłaby zostać wykorzystana do produkcji biomasy. W związku z tym należy stworzyć nowe, zrównoważone źródło biomasy, w celu zapewnienia stabilnej podaży w rozsądnej cenie. Pomoże to Polsce wypełnić zobowiązania wobec UE, dotyczące udziału energii odnawialnej w ogólnej strukturze energetycznej.
    źródło: PAiIZ