Mitsubishi Electric: w tym roku druga edycja Automation Scholarship

  Studenci polskich uczelni technicznych staną w tym roku przed kolejną szansą walki o nagrody w konkursie Automation Scholarship. Po raz kolejny organizatorem wydarzenia będzie Mitsubishi Electric oraz Control Engineering Polska.

  Zwycięzcy poprzedniej edycji otrzymali od Mitsubishi Electric nagrody pieniężne, a ich wydziały najnowszej generacji sterowniki PLC System Q. Laureaci konkursu zostali także zaproszeni na wycieczkę do Japonii. Przypomnijmy, że zadaniem studentów i ich opiekunów było znalezienie nowych oraz nowatorskich pomysłów, które wykorzystują sprzęt automatyki Mitsubishi Electric i w realnych zastosowaniach pozwalają uzyskać większą oszczędność energii, większą dokładność, wyższą jakość oraz udoskonalą przetwarzanie sygnałów wyjściowych. Zadanie wymagało przygotowania projektu, opisującego proponowaną koncepcję i wyjaśniającego jej korzyści dla automatyki. Konkurs przeprowadzono w Polsce i w Czechach, gdzie niezależna grupa jurorów, wybrana przez Trade Media International Holdings (wydawca Control Engineering Polska), wyłoniła pięciu zwycięzców. Finaliści zdobyli stypendium w wysokości 2000 EUR jako wsparcie w ich dalszym kształceniu. Równocześnie ich wydziały zostały nagrodzone zestawami automatyki wykorzystujące technologię Mitsubishi Electric z serii Q PLC o wartości przekraczającej 8000 EUR. W gronie laureatów z Polski znaleźli się studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej.
  Głównym zwycięzcą konkursu w 2008 roku została drużyna Politechniki Śląskiej w składzie: Mariusz Hetmańczyk ? student oraz dr inż. Piotr Michalski ? opiekun z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Osoby te zostały zaproszone do złożenia wizyty w fabryce Mitsubishi Electric w Nagoja w Japonii. Mariusz Hetmańczyk przystąpił do konkursu pod koniec 2007 roku. Był wówczas studentem Automatyki i Robotyki na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Obecnie jest absolwentem Politechniki Śląskiej i uczy się na studiach podyplomowych, przygotowując się do doktoratu w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Rozmowa z nim na str. 80.

  Więcej na temat warunków i terminów tegorocznego konkursu w kolejnych wydaniach Control Engineering Polska oraz pod adresem www.controlengpolska.com.

  Jesteśmy pod wrażeniem 

  Takashi Kawamura, dyrektor regionalny na Europę Środkowowschodnią Mitsubishi Electric Europe:

  Duże wrażenie zrobił na nas wysoki poziom prac konkursowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną edycję konkursu w kolejnym roku. Celem tego przedsięwzięcia było nie tylko umożliwienie finalistom wyjazdu do Japonii, ale przede wszystkim udostępnienie uczelniom najnowszego sprzętu, oprogramowania oraz rozwiązań z dziedziny automatyki przemysłowej.
  Studenci, którzy wkrótce zasilą szeregi inżynierów, mogą dzięki temu zyskać wiedzę o nowoczesnych zdobyczach technologicznych. Chciałbym podziękować redakcji Control Engineering Polska za wysiłek włożony w organizację konkursu, a jurorom za profesjonalne i niezależne oceny.

  Wykształcenie to podstawa

  Prof. Jerzy Świder, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej:

  Przede wszystkim chciałbym podziękować Mitsubishi Electric i MPL Technology za wsparcie dla naszego wydziału, a w szczególności Laboratorium Sensoryki i Sieci Przemysłowych, gdzie nasi studenci wykorzystują systemy automatyki przemysłowej. To bardzo ważne, aby  kierunek Automatyka i Robotyka  był przez obecne pokolenie studentów postrzegany jako atrakcyjna opcja. Najnowocześniejsze systemy sterowania w naszych laboratoriach i możliwość wygrania w pełni opłaconego wyjazdu do Japonii stanowią wyraźne przesłanie dla obecnych i potencjalnych studentów odnośnie tego, co mamy do zaoferowania. Na wydziale Mechanicznym Technologicznym uczy się 3 200 studentów, a na całej uczelni ponad 30 000. Dla sukcesu polskiego przemysłu zasadnicze znaczenie ma wykształcenie tych młodych ludzi na profesjonalnych ekspertów w dziedzinie najnowszych technologii. Mając za partnerów takie przyszłościowo myślące firmy, jak Mitsubishi Electric, możemy wspólnie kształtować stabilną i pomyślną przyszłość.

  Stawiamy na e-F@ctory

  Dr inż. Piotr Michalski, Administrator Pracowni Sensoryki i Sieci Przemysłowych:

  Od czasu powstania pracowni w 2004 roku, mamy stały dostęp do szeregu produktów automatyki przemysłowej Mitsubishi. Sterowniki PLC systemu Q, które otrzymaliśmy w ramach narody konkursowej, zostaną wykorzystane przy budowie nowego stanowiska dydaktycznego. Mam na myśli transport rolkowy wyposażony w system diagnozowania i sterowania rozproszonymi napędami, kurtyny bezpieczeństwa, systemy pomp i kilkadziesiąt czujników procesowych. Przy realizacji zastosujemy moduły sieci przemysłowych wchodzące w skład bazowego systemu Q. W nowym stanowisku zaimplementowane zostaną takie sieci, jak: Profibus, AS-interface, Ethernet oraz CC-link. Dodatkowo panel dotykowy z serii GOT1000 wzbogaci całą aplikację umożliwiając centralne sterowanie i zarządzanie wszystkimi elementami z jednego miejsca. W nadchodzącym roku akademickim zamierzamy powiązać ze sobą trzy pracownie, które będą elementami składowymi dużego kompleksu laboratoryjnego. Zrobimy to wykorzystując platformę Mitsubishi ?  e-F@ctory. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie zasymulowanie warunków fabrycznych (rozproszone zakłady produkcyjne), a także całkowita integracja różnych, posiadanych przez laboratorium, układów automatyki. Prostsze sterowniki PLC systemu FX3U Mitsubishi oraz Alfa2 będziemy nadal wykorzystywać do nauki podstaw programowania oraz wytwarzania prostych aplikacji.

  ce