Ministerstwo Rozwoju przygotowuje ulgę na robotyzację

Robotyzacja polskich przedsiębiorstw jest najlepszą drogą do ich modernizacji i zwiększenia efektywności, a z czasem sukcesu eksportowego ? ocienił w rozmowie z PAP wiceminister rozwoju Marek Niedużak. Służyć temu ma ulga na robotyzację, którą resort rozwoju przygotowuje wraz z Ministerstwem Finansów.

Wiceminister rozwoju Marek Niedużak w rozmowie z PAP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu podkreślił, że projekt wprowadzający ulgę dla przedsiębiorców na robotyzację produkcji jest wzorowany na uldze na badania i rozwój. ?To jest ulga podatkowa w PIT i CIT, która już od kilku lat funkcjonuje ze świetnym efektem. Widzimy, jak z roku na roku rosną zarówno liczba firm, które z niej korzystają, jak i wydatki na ten cel? – mówił.

Teraz resort rozwoju chce zastosować impuls fiskalny, by pobudzić robotyzację polskiego przemysłu. ?Gdy się porówna Polskę z krajami naszego regionu, widzimy, że odstajemy w dziedzinie robotyzacji? – mówił Niedużak. Wiceminister wskazał, że biorąc pod uwagę współczynnik ?nasycenia robotami?, Polska jest ?ma niemal cztery razy gorszy wynik niż Słowacja?.

Jak powiedział, robotyzacja produkcji jest najlepszą drogą do modernizacji i zwiększenia efektywności, a z czasem sukcesu eksportowego. ?Jeśli chcemy zachować i rozwijać konkurencyjny przemysł eksportowy, to musimy iść tą ścieżką? – mówił.

Wiceminister rozwoju poinformował, że konstrukcja ulgi na robotyzację będzie taka sama, jak przy uldze na badania i rozwój. Będą jej podlegały zakupy i leasing nowych maszyn, robotów czy linii produkcyjnych. ?Ulga będzie powszechnie dostępna, nie będzie ograniczeń dotyczących tego, kto może z niej skorzystać? – mówił Niedużak.

Dodał, że zapisy dotyczące nowej ulgi znajdą się w jednym z pakietów podatkowych prowadzonych przez MF, które w najbliższych tygodniach zostaną skierowane do Sejmu. Nad nowymi przepisami pracują resorty finansów i rozwoju. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać 1 stycznia. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski


Centrum Prasowe PAP