Miliony na hydraulikę

Grupa Kapitałowa Ponar Wadowice, producent elementów hydrauliki siłowej, zapowiedziała wielomilionowe inwestycje. W ciągu kilku najbliższych lat spółka zamierza wydać 300 mln zł, z czego połowa pochodzić będzie z emisji akcji. Większość pozyskanych środków ? 111,5 mln zł ? grupa planuje przeznaczyć na akwizycję spółek z branży hydrauliki siłowej na rynku krajowym oraz zagranicą. Część wpływów z emisji (20 mln zł) posłuży na zasilenie kapitałów obrotowych, co związane jest z planowanym wzrostem sprzedaży. Pozostałe środki z emisji (7,5 mln zł) zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie wartego ok. 40 mln zł programu inwestycyjnego zwiększającego zdolności produkcyjne najważniejszych spółek z Grupy Kapitałowej. W Wadowicach spółka będzie kontynuować inwestycje związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie obróbki skrawaniem ? łączna szacunkowa wartość inwestycji (do 2010 r.) ma wynieść około 25 mln zł. W Ponarze Lubań planowane jest przeprowadzenie w 2008 r. kolejnego etapu rozbudowy hali produkcyjnej. Łączne nakłady inwestycyjne (obejmujące także zakup maszyn i urządzeń) są szacowane na około 10 mln zł. Z kolei w Ponarze Silesia planowany jest II etap inwestycji podwajający zdolności produkcyjne ? łączne nakłady inwestycyjne mają sięgnąć około 5 mln zł.