Międzynarodowe Targi Poznańskie: TAROPAK i POLAGRA-FOOD 2004

Wdniach 21-24 września 2004 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się po raz 23 Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2004 – miejsce spotkań nie tylko biznesowych, ale również forum wymiany doświadczeń i informacji na temat oferowanych nowości i tendencji rozwojowych dla branży.

W tegorocznej edycji TAROPAKU brało udział ok. 700 wystawców z 31 krajów. Swoje osiągnięcia przedstawiło 405 firm z Polski i 282 z zagranicy. Wśród wystawców zagranicznych najliczniej reprezentowane były Niemcy – 70 wystawców i Włochy – 69 wystawców.

Równolegle z targami TAROPAK 2004 odbyły się Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD.

W tegorocznej edycji wzięło udział 1000 wystawców z Polski i zagranicy (łącznie z 32 państw). Trzydziestoprocentowy wzrost powierzchni wystawienniczej i ilość wystawców targów spożywczych w stosunku do poprzednich lat, potwierdza korzystne zmiany i rozwój branży rolno-spożywczej w Polsce. To także potwierdzenie coraz większego zainteresowania Europy polskimi wyrobami.

Na podstawie wstępnych informacji wiadomo, że targi odwiedziło około 40 tysięcy osób związanych z branżą spożywczą i opakowaniową czyli wzrost frekwencji zwiedzających w porównaniu z rokiem 2003 sięgnął blisko 20%.

Szczegółowe informacje wkrótce nawww.controlengpolska.com/wydarzenia