MG pokazało skutki zmian we wsparciu OZE

  Ministerstwo Gospodarki opublikowało analizę skutków prawnych wprowadzenia zmian w mechanizmie wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w kontekście zachowania praw nabytych inwestorów korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach.
  Mając na uwadze opracowywanie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, zakładającego optymalizację, udoskonalenie i uproszczenie obecnego systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki zleciło sporządzenie ekspertyzy wskazującej skutki prawne przeprowadzenia takiej zmiany w kontekście ochrony praw nabytych inwestorów korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach. 

  Realizując ten cel, w 2011 r. Kancelaria Bird & Bird na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, wykonała opracowanie „Analiza skutków prawnych wprowadzenia zmian w mechanizmie wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w kontekście zachowania praw nabytych inwestorów korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach”.

  Analiza zawiera m.in. określenie możliwości wprowadzenia zmiany w formule wysokości opłaty zastępczej skorelowanej ze średnią ceną energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku. 

  Raport można pobrać z portalu wnp.pl

  Dokent wyjaśnia zasady ochrony praw nabytych w kontekście ustawodawstwa Unii Europejskiej, dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ustawodawstwa polskiego w tym zakresie, umożliwiającego zaplanowanie prawidłowego przebiegu prac legislacyjnych, a także propozycji de lege ferenda przepisów przejściowych koniecznych do wprowadzenia optymalizacji kosztowych istniejącego systemu wsparcia OZE w Polsce.

  W analizie określono i uzasadniono niezbędne kryteria i mechanizmy wprowadzenia optymalizacji mechanizmów wsparcia dla OZE w Polsce, w tym m.in. propozycje zmian przepisów prawa.
  źródło: wnp.pl