Laury Innowacyjności przyznane

  Firmom i instytucjom, które z sukcesem wdrożyły nowatorskie rozwiązania przyznano „Laury Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Była to trzecia edycja konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
  Nagrodzone zostały wdrożone w minionym roku projekty, które wyróżniły się nie tylko innowacyjnością w zakresie technologicznych i materiałowych rozwiązań, ale także efektywnością gospodarczą. Organizatorzy przytaczają słowa patrona nagrody, Stanisława Staszica – „wynalazki dopotąd są czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów”.
  Nagrody przyznano w 13 kategoriach tematycznych.
  Złoty Laur trafił np. do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) w Warszawie za środek do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej. W innej z kategorii zwyciężył z kolei projekt "Metoda diagnostyki elastycznych stentów naczyniowych" Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Złoty laur trafił też do firmy London Insulation Ltd. za projekt "Konserwacja energii".
  Złotem nagrodzono też projekt "Przewoźna instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin" spółek TAURON Polska Energia oraz TAURON Wytwarzanie oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W konkursie doceniony został również transwerter mikrofalowy z Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.
  Złoty Laur trafił także do twórców włóknistego kompozytu gipsowo-organicznego o właściwościach izolacyjnych z Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W tej samej kategorii (inżynieria materiałowa) najlepszy okazał się również projekt Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Opracowano tam nanokompozyt drewnopochodny o zwiększonej odporności na działanie ognia i wody.
  Jury doceniło także firmę RAFAKO S.A. za projekt "Zmodernizowany kocioł BB-1880 w TENT B – Obrenovac". Nagrodzono także zestaw laserów terapeutyczno-zabiegowych trzeciej generacji opracowany przez spółkę Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS.
  "Delikatesowy, bezostny filet z karpia" to z kolei nagrodzony w konkursie projekt z Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni. Złoto przyznano również autobusowi elektrycznemu Solaris Bus & Coach S.A. z automatycznym systemem ładowania dachowego Solaris Urbino electric. Główną nagrodę przyznano też tkaninie zastępującej materac w zapobieganiu powstawania odleżyn Instytutu Włókiennictwa w Łodzi.
  W tym roku kapituła utworzyła nową kategorię konkursu: "Innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym" i w przyznała w niej dwa Złote Laury. Jeden z nich trafił do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach za stworzenie Krajowej Sieci Teleaudiologii. Drugi z Laurów w tej kategorii przyznano Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za technologię zabezpieczania dokumentów identyfikacyjnych – TLE.
  Oprócz Złotych Laurów w poszczególnych kategoriach przyznawano również Laury Srebrny oraz Brązowy. Przyznano również dwa wyróżnienia.
  Pełna lista nagrodzonych na stronie internetowej.