Łatwe animacje HMI dzięki Paper Widget mapp View

Firma B&R przedstawia nowy widget w webowej technologii HMI, który ułatwia tworzenie wizualizacji złożonych procesów produkcyjnych z dynamizacją poszczególnych obiektów HMI. Widget "Paper" pozwala użytkownikowi w czasie rzeczywistym animować grafikę SVG w oparciu o dane procesowe.

Konfiguracja animacji z jednego obrazu SVG
Wystarczy przeciągnąć i upuścić nowy widżet na żądaną stronę w aplikacji HMI i skonfigurować ją w tym miejscu. W czasie działania aplikacji, animacja obrazu SVG może być sterowana bezpośrednio z programu. Obracanie, przejścia i ruchy mogą być animowane z jednego obrazu SVG, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów niezbędnych do utworzenia sekwencji wielu obrazów. 
Zoom wysokiej rozdzielczości
Wśród zalet korzystania z obrazów SVG należy wspomnieć, że odkąd oparte są o grafikę wektorową, zachowują wysoką rozdzielczość bez utraty jakości nawet przy powiększeniu. 
Źródło: B&R