Łączność Bluetooth a bezpieczeństwo i łatwość użytkowania napędów Variable Frequency Drive ? VFD

Postęp i rozwój nowych technologii w dziedzinie napędów o zmiennej częstotliwości VFD wpływa bezpośrednio na pracę tych urządzeń, upraszcza ich instalację i obsługę oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa operatorów.

Według analiz technicznych silniki elektryczne zużywają około 66% całkowitej energii w zakładzie przemysłowym. Ze względu na prognozy znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w przemyśle w ciągu następnych 10 lat, zakłady przemysłowe zasadniczo wszystkich branż są obecnie wyposażane w nowoczesne napędy o zmiennej częstotliwości (VFD), m.in. w celu zmniejszenia zużycia energii oraz uzyskania innych korzyści z realizacji procesów produkcji.

Chociaż obecnie jedynie od 10 do 15% silników elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle jest sterowanych za pomocą napędów VFD, to liczba ta sukcesywnie rośnie. Wiodący producenci omawianych napędów podtrzymują rozwój tegoż rynku poprzez wprowadzanie wielu nowych funkcji i technicznych usprawnień w swoich wyrobach. Przyczyniają się one do poprawy pracy tych urządzeń, ułatwiają ich instalację i obsługę oraz zwiększają bezpieczeństwo operatorów.

Fot. 1. Możliwość połączenia smartfona z jednym lub większą liczbą napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) przy wykorzystaniu technologii Bluetooth jest jednym z osiągnięć technologicznych w branży tych napędów. Źródło: ABB Inc.

Połączenie smartfona z napędem VFD za pomocą technologii Bluetooth

Możliwość połączenia smartfona z jednym lub większą liczbą napędów VFD za pomocą technologii Bluetooth jest jednym z ostatnich osiągnięć technologicznych. Taka możliwość i podejście pozwala na łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę tych napędów (fot. 1). Dzięki opracowanej przez producenta napędu aplikacji na smartfona, dostępnej zwykle w Google Play czy Apple Store, możliwe jest bezprzewodowe połączenie z napędem VFD w celu realizacji każdego zadania, które operator mógłby wykonać po uzyskaniu bezpośredniego dostępu do panelu sterowania napędu. W zależności od konstrukcji architektonicznej i budowlanej hali fabrycznej oraz rozmieszczenia maszyn i urządzeń, uzyskanie połączenia za pomocą Bluetootha jest możliwe z odległości nawet do 76 metrów.

Wykorzystując aplikację na dowolne urządzenie przenośne, np. smartfona, operator w fabryce może ?sparować? go jednocześnie z wieloma napędami VFD za pomocą prostego zestawu instrukcji inicjacyjnych. Każdy napęd musi mieć klawiaturowy panel sterowania obsługujący technologię Bluetooth lub dedykowany moduł komunikacyjny. W takie rozwiązanie są obecnie wyposażone standardowo lub dostępne jako opcja napędy najnowszej generacji, wytwarzane przez wiodących producentów (fot. 2). Nazwy opisowe i kody dostępu przypisane do każdego napędu zapewniają, że parametry i rejestratory dla każdego napędu VFD są przechowywane niezależnie i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Po zainstalowaniu aplikacji i sparowaniu smartfona z napędem VFD operator uzyskuje możliwość bezprzewodowego uruchamiania napędu, wprowadzania parametrów roboczych i kontrolowania pracy tego urządzenia. Często jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ operatorzy nie muszą wchodzić do niebezpiecznych lub trudno dostępnych obszarów w fabrykach, zakładach.

Fot. 2. Każdy napęd musi mieć klawiaturowy panel sterowania obsługujący technologię Bluetooth lub moduł komunikacyjny. Jest to obecnie standard albo opcja dostępna w napędach najnowszej generacji wytwarzanych przez wiodących producentów. Źródło: ABB Inc.

Większe bezpieczeństwo operatorów, możliwość wprowadzania parametrów pracy napędu oraz kontrolowania jego funkcji za pomocą smartfona

W wielu zakładach przemysłowych napędy (moduły sterujące pracą silników elektrycznych) zainstalowane są w sterowni i niejako odizolowane, zlokalizowane w pewnej odległości od silników, których pracą sterują. Ponieważ na wejściu i wyjściu każdego napędu VFD występuje napięcie trójfazowe 480 V, w momencie gdy operator otwiera drzwi szafy sterowniczej, aby uzyskać dostęp do paneli sterowania napędów, prawdopodobieństwo pojawienia się łuku elektrycznego jest stosunkowo wysokie. Dlatego, zamiast wymagać od tego operatora użycia kłopotliwych środków ochrony indywidualnej (PPE), łatwiej i efektywniej można zapewnić mu dostęp do napędu VFD za pomocą smartfona i połączenia Bluetooth.

Podobnie, znacznie wygodniej jest obsługiwać napędy zamontowane wysoko na ścianach, w pomieszczeniach, w których panuje hałas, lub za ścianą działową. Użycie smartfona jest bezpieczniejsze i łatwiejsze, niż wspinanie się po drabinie, wchodzenie do bardzo głośnego pomieszczenia czy udawanie się do odległej lokalizacji.

Interfejsy Bluetooth najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów zapewniają dostęp do wszystkich parametrów pracy napędów VFD. Wszystkie ważne funkcje realizowane przez napęd mogą być analizowane, dostrajane lub archiwizowane za pomocą smartfona. Ponadto wszystkie logi zdarzeń są w pełni przechwytywane, a dostęp do nich jest znacząco ułatwiony.


William Nyback jest specjalistą od napędów o wysokich parametrach w firmie ABB Inc.