Kontron ? Najmniejszy komputer modułowy

Trzy lata po wprowadzeniu specyfikacji ETXexpress w 2004 roku, która stała się standardem PICMG COM Express (COM. 0), firma Kontron definiuje nowy wariant rozmiarów komputerów modułowych(COM ? ang. Computer-On-Module): nanoETXexpress.

Specyfikacja nanoETXexpress umożliwi stworzenie komputerów modułowych o bardzo małym poborze mocy, wykorzystujących wysokowydajną technologię x86, przy wielkości modułu 55x 84 mm. Stanowi to 39% rozmiarów pierwotnego modułuCOM Express (125 x 95 mm ?standard Basic) oraz 51% rozmiarów standardu microETXexpress (95 mm x 95 mm).

Nowy standard komputerów modułowych jest opracowywany na podstawie standardu PICMG COM Express, będzie onw 100% zgodny ze złączem COM. 0 Type 1. Położenie wyprowadzeń i sygnały wyjściowe będą również w 100% zgodne z COM. 0.

Celem opracowania specyfikacji nanoETXexpress jest stworzenie komputerów modułowych o możliwie najmniejszych rozmiarach, wykorzystujących standard PCIe. Komputery modułowe, których budowa opiera się na nowej specyfikacji, będą mogły być użyte w urządzeniach, w których do tej pory nie było możliwości zastosowania komputerów modułowych z powodu ich zbyt dużych rozmiarów.

Specyfikacja i dokumentacja standardu nanoETXexpress będą dostępne na zasadzie umowy bez możliwości ujawniania w czwartym kwartale 2007 roku. Firma Kontron planuje wprowadzenie pierwszego komputera modułowego, zbudowanego na specyfikacji nanoETXexpress w drugim kwartale 2008 roku.

www.kontron.pl