Kompostownik OKLIN

W przyrodzie istnieją liczne mikroorganizmy takie jak pleśń, grzyby, bakterie, itp. Niektóre z nich rozkładają resztki żywności do prostych i stabilnych związków takich jak woda i dwutlenek węgla. Produkt firmy Oklin to maszyna kompostująca, która rozkłada resztki żywności w krótkim czasie (zwykle w ciągu 24 godzin) z wykorzystaniem takich mikroorganizmów.

Firma Oklin wykorzystuje długowieczne mikroorganizmy Acidulo™. Większość mikroorganizmów nie jest w stanie przeżyć w warunkach wysokiego zasolenia czy wysokiej kwasowości typowych dla większości resztek żywności. Tymczasem mikroorganizmy Acidulo™ firmy Oklin to halofile (tolerują sól), termofile (tolerują ciepło) i acydofile (tolerują kwasy). Potrafią rozkładać resztki żywności w najtrudniejszych środowiskach.